SGK’dan patronlara kıyak: Mühendislerin asgari ücret protokolü tek taraflı feshedildi
Spread the love

TMMOB ve SGK arasında yapılan ücretli mühendis, mimar, şehir plancıları asgari ücretiyle ilgili işbirliği protokolünü SGK tek taraflı feshetti. SGK’nın gerekçesi mevcut protoköl çerçevesinde TMMOB’ye bağlı meslek odalarının SGK’ya asgari ücretle ilgili denetim talepli yazılar göndermesi

SGK, TMMOB ile 2012 yılında karşılıklı imzalanan, mühendislerin, mimarların, plancıların TMMOB’nin belirlediği asgari ücretin altında çalıştırılmalarının ve eksik yatan sigorta prim bedellerinin önüne geçmek amaçlı işbirliği protokolünü tek taraflı feshetti.

SGK ilk önce protokolü revize etmek istedi
SGK ilk olarak TMMOB ile imzalanan mühendis, mimar, şehir plancılarının asgari ücretiyle ilgili işbirliği protokolünü revize etmek istedi. SGK bu talebini protokolle ilgili yeni yasa ve yönetmelikleri öne sürerek TMMOB’ye 19 Ocak 2017 tarihli yazısında iletti. Aynı yazı ekinde protokolün revize edilmiş hali de gönderildi.

Yeni protokol mühendis asgari ücretini yok sayıyor
SGK TMMOB’ye gönderdiği protokolün revize edilmiş taslağında, TMMOB’nin mühendis, mimar, şehir plancıları için 2012 yılından itibaren her yıl belirlediği asgari ücreti yok sayıyor. Ücretli mühendis, mimar, şehir plancılarının asgari ücreti çalışma hayatındaki en alt sınır bedel iken, SGK’nın yeni protokol taslağı bu ücreti yok sayarak TMMOB ile işbirliğini ‘gerektiğinde TMMOB tarafından gönderilen bilgilerden yararlanmak’ şeklinde sınırlandırıyor.

Bu değişiklik mevcut protokolün 5’inci maddesinde yapılıyor. Mevcut 5’inci madde “SGK; sosyal güvenlik bilincinin artırılması amacıyla TMMOB tarafından dağıtımı sağlanacak dokümanların hazırlanmasına yardımcı olmayı, mühendis ve mimarların ücretlerinin TMMOB tarafından belirlenerek kuruma iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için gerekli tedbirler almayı diğer konularla ilgili olarak teknik destek sağlamayı ve TMMOB ile iyi niyet ve uyum içinde işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder.” şeklinde düzenlenmişken, SGK’nın revize ederek TMMOB’ye sunduğu yeni protokolde “SGK; sosyal güvenlik bilincinin artırılması amacıyla TMMOB tarafından dağıtımı sağlanacak dokümanların hazırlanmasına yardımcı olmayı, mühendis ve mimarların sigortasız çalıştırılmalarının ve ücretlerinin eksik bildiriminin önlenmesi için TMMOB ile işbirliği yapmayı, yapacağı analiz ve incelemlerde gerektiğinde TMMOB tarafından iletilen bilgilerden yararlanmayı ve TMMOB ile iyi niyet ve uyum içinde işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder.” şeklinde değiştiriliyor.

Mühendisler insanca yaşamasın, patronlar kazansın
SGK her ne kadar protokolü revize etme talebini bazı yasa ve yönetmeliklere bağlasa da TMMOB ile devam eden yazışmalarda ‘bazı Odalar veya ilgili diger kisi ve kuruluslarca protokol yanlış yorumlanarak,ilgili sigortalılara ilişkin bildirimlerin Birlik tarafından belirlenen asgari ücret seviyesine çıkarılması yönünde tarafımıza yazılar gönderilmektedir’ ifadeleriyle esas olarak protokolün amacını değiştirmek istediğini ortaya koydu. Bu değişikliğin insanca yaşayacak ücretlerle çalışmak isteyen mühendis, mimar, şehir plancılarını değil patronların yüzünü güldüreceği ise açık seçik ortada duruyor.

SGK feshetti, TMMOB mevcut protokolde ısrarcı
TMMOB SGK’nın ilk yazısının ardından gönderdiği yazı ve SGK ile yaptığı görüşmelerde mühendis, mimar, şehir plancıları için belirlenen asgari ücret denetimlerinin eksik yatan sigorta prim bedelleriyle mücadele açısından önemine değindi, mevcut protokoldeki işbirliğinin aynı çerçevede devam etmesi gerektiğini vurguladı. SGK ise yapılan görüşmelere rağmen, TMMOB’ye 9 Haziran 2017 tarihli gönderdiği yazıda, revize edilmiş protokolün TMMOB tarafından kabul edilmemesini gerekçe göstererek mevcut protokolü tek taraflı feshettiğini ifade etti.

Hukuk yolu da, mücadele de bitmiş değil
TMMOB ile SGK arasındaki mevcut protokolde, protokolün feshine ilişkin herhangi bir madde bulunmuyor. Bu durum SGK’nın tek taraflı feshine karşı hukuk mücadelesini açık bırakıyor. TMMOB’nin ve TMMOB’ye bağlı odaların, üyelerinin hakları için, düşük ücretlere karşı asgari ücret protokolüne sahip çıkacağı çalışmalar ise büyük öneme sahip.

politeknik.org.tr


Spread the love