Şehir Plancıları Uyarıyor: “Afetlere Yine Plansız Yakalanacağız”

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi 17 Ağustos Depremi’nin 10. yılı dolayısıyla bir açıklama yayınladı.

Afetlere ve risklere karşı alınan önlemlerin tehlikenin ve risklerin yanında oldukça yetersiz olduğunun vurgulandığı açıklamada 17 Ağustos Depremi sonrası yaşanan kısmi bilinçlenmenin yerini kaderci ve vurdumduymaz bir zihniyete bıraktığının altı çiziliyor.

Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerin yarattığı risklerin azaltılmasının mümkün olduğunu ancak rant ve kar hırsının afet riskini katladığını belirten şehir plancıları, 17 Ağustos Depremi sonrası riskleri azaltmak için alınan kararların ise bir türlü uygulamaya geçirilmediği hatırlatıyor.

Açıklamayla birlikte tüm Türkiye’den şehir plancıları aracılığıyla gerçekleştirilen analiz çalışmasına da yer verilirken bu çalışma sonucunda birçok ilde afet-risk analizlerinin yapılmadığı, afet planlarının oluşturulmadığı açıkça görülüyor.

Yapılan açıklamanın sonunda ŞPO Ankara Şubesi bir an evvel TMMOB ye bağlı meslek Odaları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve uzmanların katılımıyla ‘Ulusal Risk Sakınım Stratejisi’ belgesinin hazırlanmasının gereğine değiniyor.

ŞPO Ankara Şubesi’nin açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.

politeknik.org.tr