İlk Mühendis 72 Bin Yıl Önce İşe Başlamış !

Güney Afrika’daki kazılarda, ateşle pişirilerek sertleştirilmiş ve ihtiyaca uygun hale getirilmiş ilk el aleti örnekleri bulundu. Güney Afrika’daki kazılarda bulunan bazı taş aletlerin, pişirerek sertleştirme işlemine tabi tutulduğu anlaşıldı. 72 bin yıldan eski olan aletler 300 santigrat derecede, toprağın 2 cm altında, 5 ila 10 saat süreyle pişirilmiş.  Güney Afrika’da Pinnacle Point yakınlarındaki kazı alanında bulunan el gereçlerinin insanlık yarihine ait ilk ‘mühendislik’ ürünleri olabileceği belirtildi.

Prehistorik çağda planlı veya rastlantısal olarak kullanılmış olabilecek bu yöntem sayesinde modern insanın Neanderthaller karşısında ‘askeri’ üstünlük de sağlamış olabileceği düşünülüyor.

Arizona State Üniversitesi’nden deneysel arkeolog Kyle Brown, yeni bulguların, insanoğlunun çevresini ihtiyaçlarına uygun olarak planlı ve sistemli şekilde değiştirme becerisi geliştirmesine ilişkin ilk örnekler olabileceğini söyledi.

Ateşin ilk kez kullanılması 80 bin yıl öncesine tarihleniyor. Ateşin yemek pişirme, ısınma ve aydınlanma dışında bir amaçla ilk kez kullanıldığı zaman dilimi olaraksa, eldeki en eski seramik örneklerin tarihlendiği 10 bin yıl öncesi gösteriliyordu. Yeni bulgular, bu zaman dilimini 72 bin-165 bin yıl öncesine kadar geriye götürüyor ve gelişim zincirindeki eksik halkayı tamamlıyor. Taştan imal edilen balta, bıçak, keski gibi aletlerin önceden ‘fırınlanarak’ pişirilmesi taşları sertleştirdiği için daha kolay ve keskin şekilde yontulmalarına olanak veriyor ve dayanıklılıkları da artıyor.

Kaynak: birgun.net