Şehir plancıları: ‘Otopark yönetmeliği yeşil alanlara ve kent meydanlarına tehdit’

TMMOB Şehir Plancıları Odası bir açıklama yayımlayarak yeni otopark yönetmeliğinin kentlerde ulaşım sorunlarını çözmeyeceği gibi, merkezi bölgelerdeki yeşil alanların ve meydanların zarar görmesine yol açacağını belirtti

Şehir Plancıları Odası (ŞPO), 01.06.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Otopark Yönetmeliği” hakkında bir açıklama yayımladı. Şehir plancıları, ‘gelecekteki yapılaşmalarda oluşacak otopark ihtiyacını güncel verilere uygun şekilde karşılamak ve yerleşik dokuda bulunan eksiklikleri gidermek’ amacıyla yenilendiği iddia edilen Otopark Yönetmeliği’nin çelişkiler içerdiğini, yeni önemli kentsel sorunlar yaratabileceğini ve kentin ana akslarında, meydanlarında, yeşil alanların alt-üst edilmesine yol açacağını vurguladı.

Özel araca teşvik yeni ulaşım sorunları yaratacak
Şehir plancıları, yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında bahsedilen “Ana arter yollarda cadde altı, imar mevzuatının izin verdiği meydan, yeşil saha ve parklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun görülen, taşınmazların bahçelerinde; bölge ve genel otopark yapılabilir. Bu tür otoparkların yapımı için kurumlar arası mutabakat ve konuyla ilgili UKOME ya da trafik/ulaşım komisyonu kararı alınması gerekir.” ifadesiyle özellikle büyük kentler için kentin genelini ulaşım yönünden planlayan, yönetmeliğin diğer maddeleriyle çelişecek şekilde, ulaşım ana planlarının bütünlükçü yaklaşımından uzaklaşma riskinin oluştuğunu belirtti. Şehir Plancıları Odası, bu maddenin sağlıklı bir şekilde kullanılmadığında kent merkezlerine özel araçla ulaşımı teşvik edeceğini, yeni ulaşım sorunları yaratma potansiyeli taşıdığını ifade etti. Ayrıca bu bölgelere yapılacak otoparkların merkezi bölgelerdeki yeşil alanların ve meydanların zarar görmesine, kamusal alanların tahrip edilmesine neden olacağını belirtti.

Eksikleri gidermeyecek
ŞPO, yeni yönetmelikte geçen “Meskenlerde eski hali ile üç konut için en az bir olan otopark yapım zorunluluğunun her konut için bir otopark olarak değiştirilmesi” maddesinin yeni gelişme konut bölgelerinde uygulanabileceğini, kentin oluşmuş dokularında gerçekleşmesinin mümkün olmayacağını, yönetmeliğe gerekçe edilen ‘yerleşik dokulardaki eksiklikleri giderme’ söyleminin gerçekçi olmadığını belirtti. ŞPO açıklamasında şunları söyledi:

“Yeni düzenlenen Tip İmar Yönetmeliğinin getirdiği kısıtlar ve bu yönetmeliğin otopark sayılarındaki düzenlemeler nedeniyle mevcut yapı dokusunun yenilenemeyeceği öngörüsü, ülkemizdeki kentlerdeki mevcut yapıların ön çekme mesafelerinin genellikle 7 metrenin altında olması ve arka bahçe mesafelerinin de yetersizliği düşünülürse bu Yönetmelikle önerilen mevcut yapılardaki otopark yapımı teşvikleri de gerçekleşemeyecektir. Bu bakımından her daireye bir otopark önerisinin kısa ve orta vadede özellikle mevcut dokularda otopark sayısını artırmayacağı görülmektedir. Kaldı ki, kentlerimizde mevcut dokuların daha çok kent merkezi ve çeperlerinde yoğunlaştığı düşünülürse, yine kent içi ulaşımda özel araç kullanımını önceleyen ve teşvik eden bir uygulama olacaktır.”

politeknik.org.tr