Salgın fırsatçılığına yargı freni: Saraçoğlu ve Güvenpark talanına yürütmeyi durdurma
Spread the love

Koronavirüs günlerinde Ankara’nın kalbinde Bakanlıklar tarafından başlatılan inşaat talanına izin veren imar planlarına meslek odalarının açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Koronavirüs günlerinde Bakanlıklar Ankara’da inşaat talanına hız verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Güvenpark altına dolmuş durakları, otopark yapımı ve AKM (M4) – Kızılay metrosu istasyonu için inşaat çalışmaları başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, Ankara’da ülke tarihinin ilk toplu konut alanı Saraçoğlu Mahallesi’nin dönüşümü için olumsuz bilirkişi raporuna rağmen sondaj çalışmalarını başlattı.

Ankara 7. İdare Mahkemesi, meslek odalarının açtığı davayla, Güvenpark’ın altına dolmuş durağı ve otopark yapımına, park bölgesinde bulunan Şaraçoğlu Mahallesi’nin tahribatına onay veren Güvenpark 1. Derece Doğal SİT Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nı iptal etti. Mahkeme, söz konusu planların kamu yararına, imar ve koruma mevzuatına, planlama ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı belirtti. Bölgede faaliyetlere derhal son verilmesini isteyen meslek odaları açıklama yaparak yargı kararlarının uygulanması çağrısında bulundu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Acilen Güvenpark’ın çevresindeki işgaller kaldırmalıdır

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yargının bilim insanlarının dediklerine kulak vererek Güvenpark’ı yok edecek ve betonlaştıracak planları iptal ettiğini, çıkan bu karar ile haklılıklarının bir kez daha tescillendiğini belirtti. Güvenpark’ın, Ankara’nın mekansal olarak fark yaratabileceği önemli mekanlardan birisi olduğunu vurgulayan mimarlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de “Güvenpark’ın ve anıtın bakımının yapılması, bir geçiş mekanından öte bir nefes mekanı haline gelmesi, Başkentin göz bebeği Güvenpark’a hak ettiği değerin kazandırılması ve bunun için meslek odaları ile işbirliği halinde çalışılması elzemdir” çağrısı yaptı.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi: Güvenpark’ta mücadele kazandı

ŞPO Ankara Şubesi yaptığı açıklamada, Güvenpark’ın Herman Jansen`in Ankara şehir planında Ulus`un güneyinde yaratılan modern kent merkezinin temel bileşenlerinden biri olduğunu, tarihi ve kültürel niteliklerinden ötürü Güvenpark Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu (AKTVKK) tarafından 13.07.1994 tarih ve 3591 sayılı kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edildiğini, 2015 yılında Güven Anıtı Anıt-Heykel olarak tescillendiğini vurguladı.

Plancılar, yargının verdiği kararla, Güvenpark’ın hassasiyetle yaklaşılması gereken bir alan olduğu ve Hükümet Kartiyesi, Saraçoğlu Mahallesi ve Güvenpark`ın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği gerçeğini tescillediğini belirtti. ŞPO Ankara Şubesi, sit alanını doğrudan etkileyen sokak, meydan, yapı ve grupları ve benzeri alanların etkileşim geçiş sahası olarak belirlenmesi gerektiğini, böylesi alanların taşıdığı tarihi, mekansal, sosyo-kültürel, doğal özellikler nedeniyle herhangi bir sit alanı gibi ele alınmaması gerektiği söyledi.

Şehir plancıları açıklamaya “Ankara`nın kent belleğinde yer etmiş olan Güvenpark`ın korunması için yürüttüğümüz mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” şeklinde son verdi.

politeknik.org.tr


Spread the love