Politeknik Üniversitede Çalışan Mühendislerle İlgili Atölye Çalışması Yaptı

TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı çerçevesinde 30 Mayıs tarihinde İstanbul’da yapılacak ve akademisyenlerin sorunlarının tartışılacağı hazırlık toplantısı öncesinde Politeknik tarafından bir atölye düzenledi.

Maramara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Fuat Ercan’ın görüşleriyle katkı sunduğu atölye çalışmasında üniversitede çalışan öğretim üyelerinin ve asistanların sorunları tartışıldı.

 

Eğitimde yaşanan piyasalaştırma süreci ve bu sürecin üniversite bileşenlşerine etkisi, 50/d uygulaması ve asistanların iş güvencesi, siyasal iktidar ile üniversitelerdeki istihdam ilişkisi, kriz ve etkileri gibi birçok başlıkta tartışmalar yürütüldü. Üniversitelerde çalışan mühendislerin sorunlarının çözümü için önerilerin tartışıldığı atölye çalışması hazırlık toplantısı için çıkarılan tartışma başlıkları önerilerinin çıkarılması ile sona erdi. Akademisyenler ve üniversite bileşenlerinin sorunlarının tartışılacağı kurultay hazırlık toplantısı 30 Mayıs’da Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde yapılacak.