Çevre Mühendisleri Odası 17 Yaşında

1980’li yılların başında bir meslek disiplini olarak ortaya çıkan Çevre Mühendisleri, yaklaşık olarak ilk 10 yıllık süreçte, İnşaat Mühendisleri Odası bünyesinde çalışmalar yürütmüştür. Mesleğin ve meslektaşların sorunları ile çevre sorunlarının çözümüne odaklanarak sürdürülen çalışmalar ve örgütlenme çalışmalarını takip eden bu birikim sonucunda 1986 yılında Çevre Mühendisleri Derneği kurulmuştur. 4 yılı aşkın bir süre faaliyet yürüten Derneği izleyen yıllar, Çevre Mühendisleri Odası’nın kurulmasını gündeme getirmiştir. 1980’li yılların başlarından 1990’lı yıllara gelindiğinde Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) çatısı altında Çevre Mühendisleri Odası’nın kurulması yönünde adımlar atılmış ve TMMOB 32. Olağan Genel Kurulu’nda, 1992 yılında Odamız kurulmuştur.

23 Mayıs 1992’de kurulan Odamızın bugün 17. kuruluş yıldönümüdür. Geçen 17 yıllık süreç içerisinde Odamız, kurumsal gelişimini tamamlamış ve mesleki ve toplumsal alanda güçlü ve etkin bir meslek kuruluşu haline gelmiştir. Yurt ve dünya ölçeğinde, toplum ve kamu yararına yönelik, çevre mühendisliği mesleği ve çevre mühendislerine ilişkin -toplumsal, -mesleki ve -üye olmak üzere üç başlıkta ele alınabilecek alanlarda faaliyet yürütmek amacıyla kurulan Odamızın halen; Ankara, İstanbul ve İzmir’de olmak üzere, 3 Şubesi, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Kocaeli ve Samsun olmak üzere 8 İl Temsilciliği bulunmaktadır. Odamızın ve mesleğimizin sağlıklı büyümesi, yaygınlaşması ve örgütlenmesi önceliğimiz olmuştur.

ÇMO, yürüttüğü faaliyetleri bilimin ve emeğin yol göstericiliğinde hayata geçirmeye çalışmaktadır. Bu noktada, mesleki etik normlar, kamusal tercihler ve toplum yararı ön planda tutulmuştur. ÇMO tarihi, bir anlamda ülkemizin doğal varlıklarının korunması için yapılan mücadelelerin de tarihi olmuştur. Bu mücadele Bergama’dan Sinop’a, Kazdağları’ndan Fırtına Vadisi’ne Kahramanmaraş’tan Allianoi’ye kadar Türkiye’nin dört bir yanında yükseltilmiştir.

Başka bir dünyanın mümkün olduğuna dair umudumuz bizleri ÇMO örgütlülüğünde bir araya getirdi.

17. YILIMIZDA DAHA NİCE ONURLU YAŞLARA…

YAŞASIN UMUT, YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu