Politeknik Podcast | Asansör güvenliği, sorumlular ve denetim

Asansör güvenliği konusu gündemimize bir kez daha bir acıyla girdi. Aydın’da Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Güzelhisar Öğrenci Yurdu’nda 26 Ekim’de asansör kazası oldu. Asansörde bulunan öğrencilerden Zeren Ertaş 22 yaşında hayatını kaybetti. Kamu kurumuna bağlı bir yurtta, asansör bakımlarının yapılmaması, asansör güvenliğinin sağlanmaması sonucu gencecik bir hayat son buldu.

Gündemin sıcaklığı geçmeden asansör güvenliğini, sorumluları, yasa ve yönetmelikleri, denetim mekanizmasını ayrıntılarıyla konuşmak istedik. Politeknik Podcast’te konuyu elektrik mühendisi, asansör alanında bilirkişilik hizmeti veren Şeyda Solukçu’yla konuştuk.

Asansörlü yapılar, asansörlü kentler

Asansör, dikey bir ulaşım aracı. Günümüz açısından, mevcut kent planlaması ve yaşamını düşündüğümüzde asansörsüz bir yaşam biçminden söz etmek mümkün değil ancak asansör güvenliğini sağlamak mümkün ve zorunlu! Asansör güvenliği sohbetimizin odağındanydı.

Asansör güvenliği kimin sorumluluğunda, yasa ve yönetmelikler ne diyor?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı asansör güvenliğinin merkezi sorumlusu. Yerel yönetimler, il özel idareleri, yereldeki sorumlu kurumlar. Pek çok kamusal denetim alanında olduğu gibi asansör alanında da denetimler piyasalaştırılmış durumda. Yönetmelikler buna göre düzenlenmiş. TÜRKAK’dan akredite olan, bakanlıktan yetki alan A tipi muayene kuruluşları, asansör muayeneleri yapabiliyor. Şirketlere bırakılmış, şirketlerin denetlenmediği bir denetim mekanizmasının halkın güvenliğini sağlamadığını sohbetimizde verilerle açığa çıkardık.

Asansör denetimi alanında çalışan teknik personel

Asansör denetimi yapan, teknisyen ve mühendislerin çalışma koşulları da asansör güvenliğinin bir başka boyutu. Bir teknik ekip bir günde kaç asansör denetleyebilir? Ücret, çalışma saatleri işin niteliğini nasıl etkiler? Güvenceli bir yaşamın pek çok parametre barındırmasından yola çıkarak, asansör denetimi yapan teknik ekibin çalışma koşulları da sohbetimizin bir parçası oldu.
………
………

Elektrik mühendisi Şeyda Solukçu’yla yaptığımız asansör güvenliği sohbetini tüm ayrıntılarıyla dinlemek için:

politeknik.org.tr