Politeknik Ankara’da, TEKEL İşçisi ile Yanyana

Politeknik Ankara’da, TEKEL İşçisi ile Yanyana

Tekel işçileri 60 gündür direniyor. Yoksulluğa, sömürüye ve güvencesiliğe karşı insanca yaşam için 2 aydır Ankara sokaklarını terk etmeyen Tekel işçileri tüm yoksulların, sömürüye ve güvencesizliğe mahkum edilmeye çalışanların mücadelesini Ankara sokaklarında yaşatıyor.

Bizler, düşük ücretlere, kuralsız çalışmaya, hakları gaspedilmek istenen mühendis, mimar, şehir plancıları, insanca yaşam hakkımıza sahip çıkmak için 13 Şubat Cumartesi günü Ankara’da Tekel işçileri ile yanyanayız.

politeknik.org.tr

İletişim: 0 535 498 72 64