Peyzaj Mimarları Odası: “Vazgeçmeyecekler ama Biz de Vazgeçmeyeceğiz!”
Spread the love

Peyzaj Mimarları Odası, Amasra-Bartın Termik Santrali projesine ilişkin ÇED sürecinin başlamış olması üzerine 25 Aralık 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Vazgeçmeyecekler ama Biz de Vazgeçmeyeceğiz !

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Bartın Valiliği internet sayfasından detayları ile öğrendiğimiz Amasra‘ya termik santral projesi tanıtım dosyasında belirtilen yatırım ile ilgili endişelerimizde gerçeklik payı olduğunu görmekteyiz. Önemli bir tespitimiz ise Çevre Düzeni Planına ilgili firmanın yaptığı itirazın kabul görmemesi, buna rağmen ÇED sürecinin başlamış olmasıdır.

Hepimizin çok yakından takip ettiği süreci özetlersek; 

•·”Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Askı Süresi İçerisinde Gelen İtirazlara İlişkin Değerlendirme Tablosu”nda görüleceği üzere ilgili firmanın 10.06.2009 Tarihli “1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı‘nda Bartın İli-Amasra İlçesi- Tarlaağzı Mevkii‘nde Ayrılan Turizm Alanı‘nın, Bu Alanda Amasra Termik Santrali Yapılmasının Planlandığı Gerekçesiyle Kaldırılması, Bölgenin de Turistik Bölgeden Çıkarılması” talebi kabul edilmemiştir.

•· Aynı plan, revizyonları ile 02.10.2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayınlanan bilgiye göre de Bakanlık söz konusu alanla ilgili ÇED sürecini başlatmıştır.

Biz de soruyoruz;  Çevre Düzeni Planı‘nda kabul görmemiş, plana işlenmemiş bir yatırımın ÇED sürecinin başlatılmasının anlamı ve nedenleri nedir?

Bartın halkının bu konuda ki tereddütlerini kim giderecektir?

Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü‘nün internet sayfasından ülkemizde planlanan yatırımlar için hazırlanmış ÇED Raporlarının içeriklerinin birbirinin aynı, sadece lokasyon ve birkaç verinin değiştirilerek sunulduğu ile ilişkin kanılar var iken, Özellikle enerji yatırımlarının doğal ve kültürel kaynaklarımızın yok olması pahasına çevresel etkilerin azaltılarak ve birçok raporda benzer önlemlerin tarif edilip uygulanmadığını da görmekte iken, Bakanlığa ait ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından halen ihaleleri devam eden 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarına bu devletin kaynaklarını aktarırken, bir taraftan da tıpkı Zonguldak-Bartın-Karabük planı örneğinde olduğu gibi planda yer almayan yatırımlar için, örneğin Amasra‘ya Termik Santral için kendi yaptırdığınız planı görmezden gelip, ÇED süreçlerini başlatmanın sebebi ile ilgili halkımızı ikna edebilecek bir terminolojiniz var mıdır?

Bugün Yatağan, Afşin-Elbistan gibi geri dönüşü mümkün olmayan felaketlerin önünü açan yatırımlardan bir yenisini Amasra‘da hayata geçirmek için çaba sarf edenlere bu ülke insanının tek yanıtı vardır, memleketimizi ranta teslim etmeyeceğiz.

Anayasa‘nın 56. Maddesi hükmünün 2 bileşeni vardır.

Halk ve Devlet…

Bartın Halkı, Amasra‘da yapılacak bir Termik Santralin “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek” anlamında, yurttaşlık görevine sahip çıkıyor ve hüküm içerisinde yer alan “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” hakkını arıyor. 2. bileşen olan devletin şu anki temsilcisi merkezi otorite ise halka rağmen, bilim insanlarının haykırışına rağmen çalışmaların tekrar başlamasına göz yumuyor.

Ancak biz;

bu ülkenin peyzaj mimarları, Bartın halkının yanında diyor ki; bugünkü koşullarda doğal ve kültürel yapısı ile ülkemizin nadir zenginliklerinden biri, önemli bir kıyı kenti olan Amasra‘da sağlıklı yaşam hakkımızı termik santral gibi Avrupa ülkelerince terk edilmiş yatırım ile gasp edenlere geçmişte söylediğimiz gibi bugün de HAYIR diyoruz.   

İstihdam adı altında yapılan halkı kandırmaya çalışanları Bartın halkı çok iyi tanımaktadır.

İstihdam, insan ve yaşam haklarının olduğu yerde kıymetlidir. Halk, önce yaşam haklarını, kamu haklarını arar.

Siyasi erkle kolkola gezenler, geleceğe yönelik planlanması ve stratejilerini gösteren 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı‘na rağmen, yatırımda ısrarcı tavırları olanlar…

Maskeniz Çoktan Düştü…

Bu gün yeni bir aldatmaca yöntemi mi bulunmuştur. Termik santralin zararlarını daha kaç bilim insanının, daha kaç Sivil Toplum Örgütünün haykırması beklenmektedir?

Peyzajlarının korunması, geliştirilmesi, planlaması ve yönetimini amaçlayan “Avrupa Peyzaj Sözleşmesi”ne imza koymuş olan ülkemiz, Sözleşme kapsamında doğal, kırsal, kentsel ve kent çevresindeki peyzajları korumak, yönetmek ve planlamak üzere yerel ve bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde politikaların oluşturulması ve önlemler alınması taahhüt etmiş olmasına rağmen,  hükümetin ısrarla peyzaj planlarının, plan kademelerinde alınmamasındaki ısrarlı tutumu veya görmezden gelmelerini bu gün yatırımcı firmaların taleplerine ve bunun adına sürdürülebilir kalkınma denmesini artık halkımız çok daha iyi anlamaktadır. Kimlerin kalkınma programıdır bunlar diye…

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası soruyor;

İlgili kurumların web sayfasında yayımlanan raporları içerisinde ” III.1.9. Peyzaj Özellikleri başlığı altında; ” Tesis kurulduktan sonra proje alanı içerisinde ve etrafında yapılacak olan peyzaj çalışmaları ÇED Raporunda ayrıntılı olarak verilecektir” denmektedir.

Peyzaj özellikleri başlığı altındaki tanımda ne demek istediniz?

Amasra;  sizinde bildiğiniz gibi tüm varlığı ile bir bütün olarak peyzajdır. Özellikleri bellidir…siz tesis kurulduktan sonra etrafında yapılacak peyzaj!!!!çalışmalarında sadece Amasra peyzaj karakteristiği üzerindeki zararlanmaları  görebilirsiniz.

Amasra peyzajında neler olacağını aslında siz de biliyorsunuz…bizim ranta teslim edilecek peyzaj değerlerimiz yoktur.

Tüm bu gelişmeler ışığında Amasra üzerine hazırlanan senaryonun aktörleri olanlara, Peyzaj Mimarları bugün de sessiz kalmayacaktır.

Bartın Halkına sesleniyoruz; kamu kaynaklarının etkin kullanımı konusunda kendinde sorumluluklarını bilen,  Peyzaj Mimarları Odası dün olduğu gibi bugün de Bartın halkının, Amasra halkının yanındadır.

Amasra‘ya yapılacak termik santral bu ülkenin ciğerine saplanmış hançerdir. Geçmişte Mobil santral konusunda göstermiş olduğunuz direncin, bugün Amasra için de aynı coşku ile olacağı inancımızla, termik kelimesi Amasra‘nın gündeminden düşünceye kadar yanınızdayız.

Gücümüzü hukuka olan inancımızdan, bilime olan saygımızdan alıyoruz.

Peyzaj Mimarları Amasra‘da Termik Santrale HAYIR diyor.

Peyzaj Mimarları ülke kaynaklarının enerji simsarlarına paylaşımına HAYIR diyor.

Peyzaj Mimarları Bartın halkının onurlu mücadelesine Genel Merkez, 4 Şube, 13 Temcilik ve 18 PMOGenç Temsilciliği  ve 4700 üyesi ile HAYIR diyor.

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
Yönetim Kurulu


Spread the love