Petrol MO’dan İMO’ya Yönelik Saldırıya Kınama

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi‘nin 03 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Üye Toplantısında toplantının divan başkanlığını yapan TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Taner Yüzgeç‘e ve İnşaat Mühendisleri Odası Merkez ve Ankara Şube yöneticilerine karşı bir grup tarafından saldırı yapılmıştır.

Petrol Mühendisleri Odası olarak İnşaat Mühendisleri Odasının yöneticileri şahsında İMO örgütlülüğüne karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz.

Kamuoyuna ve ilgililere saygıyla duyurulur.

TMMOB
Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Adına
Genel Sekreter Hüseyin ÇALIŞGAN