Okullar 66 Aylık Çocuklara Uygun Değil
Spread the love

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi (TMMM) bir araştırma yaparak 4+4+4 eğitim sisteminin teknik yetersizliklerini açığa çıkardı. TMMM yaptığı araştırmada mevcut okulların 66 aylık çocuklara uygun olmadığını ortaya koydu.

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi’nin yaptığı araştırma şu şekilde;

1. MEB tarafından yayınlanan “Eğitim Yapıları Mimari Proje Hazırlanması Genel İlkeleri”ne göre, okul öncesi eğitim bölümüne bağımsız bir giriş yapılmalı ve vestiyerli bir giriş holü düzenlenmelidir. Oysaki yeni yasa ile 66 aylık çocukların girecekleri okul girişleri, kendilerinden yaşça büyük çocuklarla olan okul girişlerinden ayrılmamıştır.

2. Aynı ilkelere göre, anasınıflarının yer döşemeleri PVC esaslı malzeme ile kaplanmalıdır. Fakat 4+4+4 eğitim sistemi ile birlikte, 66 aylık çocuklar anasınıfı olmayan diğer sınıfları da kullanmak mecburiyetinde kalmaktadır. Akıl dışı bir eğitim sistemine zorlanan çocuklarımızın yaşları gereği dinamik bir metabolizmaya sahip olduğu ve her an hareketli olma ihtiyacı düşünülecek olursa, çocukların kullanacakları dersliklerin zeminlerinin uygun olmayan malzemelerle döşenmiş olmasından ötürü kayma riskinin ortaya çıktığı ve çocuklarımızın ciddi kazalar ile karşı karşıya olduğu ortadadır.

3. Yine aynı mevzuatın farklı bir maddesinde çocukların fiziksel ve sosyal gelişimleri için kum havuzu olması, gezip oynayabilmeleri için yeterli imkânın sağlanması ve bahçenin ağaçlandırılması için yeterli toprak alanı bulundurulmasının gerektiği açıkça ifade edilmektedir. Ancak birçok okulun bahçesinde ne farklı oyun olanları ne de yeterli ağaçlandırma bulunmaktadır. Çok daha önceden mevzuata girmiş olmasına rağmen birçok okulda hem engelli rampası yoktur hemde tuvaletleri engelli standartlarına uygun değildir.

4. Uzmanlar tarafından da belirtildiği gibi, küçük yaşta bir çocuğun tuvalet alışkanlığı ile ilgili sorunlar çocuk üzerinde kalıcı ruhsal ve sosyal izler bırakmaktadır. Bu başlıkta, yeni uygulamaya yönelik herhangi bir önlem alınmamıştır. Halen anasınıfı tuvalet ve lavaboları küçük yaş gruplarına göre düzenlenmemiştir. Yapılan birçok araştırmaya göre; ebatları 28 x 45 cm, yerden yüksekliği ise 55-60 cm. olan lavabolar ile yer seviyesinden yüksekliği 65-71 cm arasında musluklar ve 35 cm. olan klozetler söz konusu yaş grubundaki çocukların kullanımına sunulması gereken ıslak hacim donatı elemanları olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte WC kapıları mutlaka dışa açılır olmalı, her 6 çocuğa bir lavabo düşecek şekilde planlama yapılmalı, çocuğun kişisel temizlik bilinci kazanması için her çocuğa ait havlu, diş fırçası ve macun bulundurulmalıdır. Ancak çocukların fiziksel gelişkinlerinin mevcut düzenlemelere uygun olmaması nedeniyle kullanmakta zorluk çektiği lavabo ve tuvaletler ile ilgili okullarda halen bir çalışma yapılmamış, üstelik bu konuya ilişkin bir yasal düzenleme de yapılmamıştır. Kalabalık sınıflarda eğitim görecek çocuklar için az sayıda öğretmen bulunmakta olup, anne babaları yanında olmayan bu çocukların kendi ölçülerinde olmayan bu tuvaletleri kullanmasının beklenmesi makul değildir. Üstelik mevcut okulların birçoğunda tesisat ve havalandırma problemleri vardır. Bu durum oluşabilecek tüm hastalıklara da zemin hazırlamaktadır.

5. Bir başka yasal mevzuata göre (Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar) küçük yaş grubu çocukların eğitim görecekleri sınıflar; binaların giriş katında- kat planında aydınlık ve güneş alan yönlenmeye sahip ve sınıf kapasitesi en fazla 25 kişi olacak şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca, çocuk başına 1,5 metrekare kullanım alanı olan oyun/etkinlik odası (min. 15 metrekare olabilir) ile her öğrenci için hava hacminin 10 metreküp olduğu, kişi başı kullanım alanının ise 3 metrekareden aşağı olmadığı bir uykpoliteknik.org.tr u odasının olması ve söz konusu mekanların yanı sıra yemek salonu ve mutfağın da standartlara uygun bir şekilde yer alması gerekmektedir. Oysa bilindiği gibi 4+4+4 eğitim sistemi ile okullarımız çok daha kalabalık mevcutlara sahip sınıflarda eğitim vermeye mecbur bırakılmıştır.

6. Çocukların kullanacakları araç ve gereçlerden sandalyelerin, çocukların fiziksel gelişimlerine uygun, küçük ve ağır olmaması, masaların da oturduklarında erişebilecekleri yükseklikte olması gerekmektedir. Deprem güçlendirmesi yapılan okullarda dahi derslik tahtaları ve sıraları önce inşaat malzemesi olarak kullanılmakta, proje bittikten sonra yeniden kullanıma sokulmaktadır. Bu malzemelerden ayakları pas tutan ve yüzey kaplaması sökülmüş eski sıraların çocuklar için ciddi risk yarattığı ortadadır.

7. Okullarda risk taşıyan bir diğer başlık; merdiven basım yükseklikleri ve tırabzanların ölçüleridir. Bu ölçüler mevcut hali ile çocuklar için büyük risk teşkil etmektedir. Birçok araştırmaya göre küçük yaşta çocuk grubunun kullanımı için iki basamak arası (rıht) en fazla 17 cm olması gerekirken okullarda bunun geçerliliği görülmemektedir. Birçok okulda merdiven yükseklikleri standart ölçülerde bile yapılmazken şimdi daha küçük yaştaki çocukların merdiven kullanımının nasıl olacağı bilinmemektedir.

8. Kalorifer dairesi olarak faaliyet gösteren, okulların ısıtma sistemlerinin bulunduğu bölümler, yer yetersizliği bahane edilerek sınıf olarak kullanıma açılmıştır. Havasız ve normal bir sınıf standardında olmayan bu katlarda eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi hiçbir biçimde açıklanamaz.

 

politeknik.org.tr

 


Spread the love