Genç-İMO Öğrenci Kurultayı Yapıldı

“Demokratik Üniversite ve YÖK” başlıklı TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genç-İMO öğrenci kurultayı yapıldı. 14 Mart 2009 Cuma günü 600 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen kurultay, İMO MYK üyesi İlker Gündez’in yapmış olduğu açılış konuşmasının ardından öğrencilerin hazırlamış olduğu “Demokratik Üniversite ve YÖK”, “Politeknik Eğitim”, “Eğitimin Piyasalaştırılması”, “Mühendislik Eğitimi”, “Kriz ve İşsizlik” gibi konularda yapılan sunuşlarla devam etti. Ardından, ağırlıklı olarak Genç-İMO özgün sorunlarının tartışıldığı 2 saat süren serbest kürsü yapıldı.

Etkinlik Grup Günyüzü ve Sevinç Eratalay konserleri ile sona erdi.Kurultayın başladığı saatlerde yaşanan tatsızlık toplantıya gölge düşürdü. Kurultay henüz başladığı sıralarda birkaç Genç-İMO üyesi bildiri dağıtmaya başladı. Bunun üzerine bildirinin altında bulunanODTÜ Genç-İMO imzasına ODTÜ’ lü diğer öğrenciler ve ODTÜ Genç-İMO sınıf ve okul temsilcileri tepki göstererek İMO Merkez Yönetim Kurulu üyelerine durumu bildirdiler.

Durumu öğrenen İMO Yönetim Kurulu üyeleri ise Genç-İMO öğrenci konseyinin ve İMO Merkez Yönetim Kurulu’nun önceden alınmış kararı doğrultusunda, öğrenci konseyinin ve İMO MYK’ sının bilgisi dışında herhangi bir bildiri dağıtılamayacağını söyleyerek duruma müdahale ettiler. Bildiriyi dağıtmakta ısrar eden öğrenciler ile yönetim kurulu üyeleri arasında ortaya çıkan gerginlik kısa sürede sözlü ve fiili tartışmaya dönüştü. Orada bulunan diğer öğrenci ve yöneticilerin araya girmesi ile gerginlik yatıştırıldı. Dağıtılan bildirinin içeriği ve yaşanan tartışma ile ilgili serbest kürsüde konuşmalar yapıldı.

politeknik.org.tr