Kadıköy’de Zayıf Katılımlı Su Mitingi
Spread the love

İstanbul’da yapılacak olan 5. Dünya Su Formu, 15 Mart Pazar günü  “Su hayattır satılamaz” mitingi ile protesto edildi. Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu öncülüğünde yapılan miting, kortejlerin Kadıköy Et ve Balık Kurumu önünden saat 15.00’te yürüyüşe geçmesiyle başladı.

Et ve Balık Kurumu önünde 15.00’te başlayan yürüyüş kolunun en önünde “Su yaşamdır, yaşamlarımız satılık değildir” pankartıyla Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu yer aldı.

Ardından sırasıyla şu örgütler eyleme katıldı: Bursa Su Platformu, Marmara Çevre Platformu, Temiz Enerji Platformu, Türkiye Çevre Platformu, Ege Çevre ve Kültür Platformu, ALLIANOI Girişim Grubu, Fındıklı Dereleri Korumu Platformu, Ekoloji Koletifi ve Derelerin Kardeşliği Platformu gibi çevre örgütleri; sendikalardan DİSK’e Bağlı Birleşik Metal-İş, KESK İstanbul Şubeler Platformu, KESK Ankara Şubeler Platformu, Çiftçi-Sen ve Enerji ve Sanayi Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM); meslek örgütlerinden İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, TMMOB ve EMO-Genç; GDO’ya Hayır Platformu; Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri, Halk Cephesi, EMEP, ÖDP, ESP, BDSP, TKP, İşçi Cephesi ve Kaldıraç.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı mitingde, sermayenin kar amacıyla suyu ticarileştiren ve çevreyi tahrip eden politikalarına karşı tepki öne çıktı. Pankartlarda derelerin satılması, Hidroelektrik Santral (HES) projeleri, büyük baraj projeleri su hizmetlerinin ticarileştirilmesi, suya gelen zamları eleştiren sloganlar ağırlıktaydı.

Mitingde Doğu Karadeniz, Ege, Dersim ve Bursa gibi ülkenin çeşitli bölgelerinde su ve temiz bir çevre hakkı mücadelesi için oluşturulan platformlar yer aldı. Bu mitingle uzun zamandır yerel ve parçalı biçimlerde sürdürülen çeşitli su ve çevre hakkı mücadeleleri ilk kez ortak bir eylemde bir araya gelmiş oldu.

Beklentilerin altında bir katılımla gerçekleşen mitingde, TMMOB, KESK, Halkevleri, Halk Cephesi, EMEP ve ÖDP katılımlarıyla öne çıktı.

Yürüyüş kollarının Kadıköy İskele Meydanı’na ulaşmasının ardından başlayan mitingin açılış konuşmasını Munzur Dernekleri Federasyonu’ndan Hasan Şen yaptı. Ardından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) YK Başkanı Mehmet Soğancı, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Sami Evren, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu (Çiftçi-Sen) Genel Başkanı Abdullah Aysu, İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Hüseyin Demirdizen, DİSK Örgütlenme Daire Başkanı ve Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu birer konuşma yaptı.

Yapılan tüm konuşmalarda suyun ticarileştirilmesine karşı mücadele edileceği vurgulandı. Direnişlerini sürdüren Sinter, Gürsaş ve ATV-Sabah emekçileri kürsüden selamlandı.

Miting Grup Yorum’un söylediği türkü ve marşlar eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.

Mitingte TMMOB Korteji
Miting katılımı zayıf olmasına karşın TMMOB korteji iyi sayılabilecek bir katılımla alanda yerini aldı. Daha önceki miting ve eylemlerdeki gibi kortejin en diri kesimini öğrenci üyeler oluşturuyordu.

 

Kaynak: sendika.org

 


Spread the love