ÖKP Ankara Bileşenleri: “Bedaş Halkındır Yağmalanmaz!”

Saygıdeğer Basın Emekçileri,

Küresel kapitalist güçler bugün kamuya ait bir işletmeye istedikleri zaman istedikleri gibi oynayabildikleri kanunlar yardımıyla el koymaya çalışıyorlar. Ülkemizde 12 Eylül faşist darbesinin süngülerinin gölgesinde dayatılan neo-liberal politikalar ile kamuya ait birçok işletme uluslararası sermaye ve onların yerli işbirlikçilerine peşkeş çekilmişti. Geniş halk yığınlarının ve emekçilerin karşı çıkmalarına rağmen özelleştirme adını verdikleri yöntemle bu talanı sürdürenler, kamu hazinesine yük olan işletmeleri satma yalanıyla yola çıkmışlar ancak büyük bir fütursuzlukla hazineye gelir getiren işletmeleri yağmalamışlardır.

Bütün özelleştirme uygulamalarında işletmeler, yağma öncesi işletmenin yeni sahiplerinin istekleri doğrultusunda yapılandırılması ve kârlı hale getirilmesi kamu kaynaklarından harcanan paralarla gerçekleştirilmiştir. Kâr hırsı doymak bilmeyen sermaye sınıfı ve her kademedeki işbirlikçileri, yıllarca hazineye kaynak sağlayan mal ve hizmet üretim tesislerini, kendileri için kaymak haline getirilmesini istemişler ve bu isteği emir telakki edenler tarafından yerine getirilmiştir.

Kamunun sırtındaki kamburlardan kurtulmak, siyasi arpalıkları ortadan kaldırmak, sermayeyi tabana yaymak, rekabetçi ucuz ve kaliteli mal ve hizmet sunmak için yola çıktıklarını söyleyenlerin mumları yatsıya gelmeden sönmüş, yalanları ortaya çıkmıştır. Bu kör karanlıkta yasaları dilediklerince değiştirerek kamu tesislerini talan etmişlerdir.

Doymak bilmeyen açgözlü ve sömürgen sermaye sınıfı, kâr edeceğini düşündüğü her şeye el koymak istemektedir. Şimdi, günümüzün en önemli kaynağı olan ve uğruna işgaller, savaşlar yapılan enerjinin her türlüsü üstüne türlü oyunlar tezgâhlanarak adeta modern kapitülasyonlar yaratılmaktadır.

Halkın vazgeçilmez kaynakları olan kamuya ait doğalgaz ve elektrik dağıtım işletmeleri, yerli sermaye grupları ile diğer ülkelerin kamu kurumlarının ortaklıkları tarafından yasal ancak gayrimeşru biçimlerde gasp edilmekte veya sermayenin karşısına pijama ile çıkmaya razı bir bakanın deyimiyle işgal edilmektedir.

Bugün devredilmeye çalışılan BEDAŞ, yaklaşık 3 milyon aboneye elektrik dağıtımı yapmaktadır. Kayıp kaçak oranları düşürülerek özel sermayeye hazırlanan dağıtım işletmesinin, belediye tarafından harcanan elektik bedelinin de yeni sahipleri tarafından kolaylıkla tahsil edilmesi için yasal düzenlemeler yapılarak bu bedelin hazineden ödenmesi yönünden bir düzenleme yapılmıştır.

BEDAŞ çalışanı kamu emekçilerini, halkın hangi kalitesizlikte ve kaça elektrik alacağını düşünmeyen yetkililerimiz yeni sahiplerin tahsilâtını düşünmüşlerdir. Yeni sahiplere yük olabilecek her pürüzü ortadan kaldırmışlar, özelleşen kuruluşlarda çalışanların sendikalaşmasının tehdit ya da yasadışı yönetmeliklerle engellenmesi konusunda ise üç maymunu oynamışlardır.

Her şeyi pazarlanacak mal gibi gören AKP hükümeti de, iktidara geldiği ilk günden bu yana hazine gelirlerini özelleştirme satışları üzerine kurarak sürekli bir şekilde yağma bütçesi hazırlamıştır.

Bugüne kadar yaşanan bütün özelleştirmeler birbirinin araya karbon kâğıdı konulmuş kopyası gibidir. Bütün özelleştirmelerde, kamu alacakları yeni sahiplere bırakılmış, gerekli yatırımlar kamu eliyle yapılmış borçlar temizlenmiştir. Bu kurumlarda çalışanların sosyal hakları kısıtlanıp güvenceleri ortadan kaldırılırken, yeni sahiplerin zam dahil her isteği büyük bir memnuniyetle yerine getirilmiştir. Halkın hükümeti olması gereken hükümetin bakanları, 2006 yılında yaşanan kesintiler sonrası “özel sermayenin zarar etmemesi lazım” diyebilmişlerdir.

Bugün devredilmeye çalışılan sadece BEDAŞ değil, halkın geleceğidir. Bugün BEDAŞ devrinde rol alan aktörler, kendi cüzdanlarını aydınlatırken, halkın geleceğini karartma konusunda ortak davranmaktadırlar.

Biz Özelleştirme karşıtları olarak yıllardır söylediklerimizin dikkate alınmamasına karşı hep ses verdik. Bugün bu sesi daha güçlü veriyoruz. BEDAŞ devrinden derhal vazgeçilmelidir. Özel sermayenin kâr hırsına terk edilen elektrik dağıtımı kabul edilemez.

Bugüne kadar uygulanan yalan ve talan politikaları ile kamuya ait mal ve hizmet üretimleri sermayenin sofralarına servis yapılmıştı. Bugün Başkent Elektrik Dağıtım bölgesinin yağmalayanların listesinde, Otoyol ve Köprüler, Makine Kimya Endüstrisi, Doğalgaz ve Boru Hatları, Kömür İşletmeleri, Çay İşletmeleri de hazine arazileri bulunmaktadır. Biz BEDAŞ’a el konulmasını, kabul etmedik etmeyeceğiz. Elektriğimizi, doğalgazımızı, suyumuzu, ormanımızı satanları biliyoruz, görüyoruz. Yağmacılara ve ortaklarına karşı mücadelemiz başarıya ulaşana kadar sürecektir.

 

BEDAŞ HALKINDIR YAĞMALANAMAZ!

 

ENERJİ HAKTIR SATILAMAZ!

 

ENERJİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ, GELECEĞİMİZE DE SAHİP ÇIKACAĞIZ!

 

ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARINDAN VAZGEÇİLSİN,

 

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI KAPATILSIN!

 

ÖZELLEŞTİRMELER DERHAL DURDURULSUN!