TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı Çalışmaları Başladı
Spread the love

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu kararları arasında yer alan Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı kararı, kararın alınmasından yedi ay sonra, 17 Ocak 2009’da yapılan 1. Düzenleme kurulu toplantısıyla çalışmalarına başladı.

Çalışma hayatında birçok sorunla yüz yüze kalan teknik elemanların, bu sorunlar etrafında nasıl bir mücadele çizgisi izleyeceği ve bu mücadelede TMMOB’nin olanaklarının ve sorumluluklarının somutlaştırılabiceği kurultay, TMMOB politikalarını belirlemede çok önemli bir yere sahip. TMMOB’nin ve bağlı tüm birimlerinin, ücretli-işsiz üyelerinin ve üye potansiyelinin kendi özlük haklarına sahip çıkacakları bir örgütlenme temelinde nasıl bir perspektifle yol alması gerektiği sorusuna kurultayda yanıt aranacak. Üstelik, şu an yaşadığımız ekonomik krizle beraber, bu krizin çalışanlar açısından yıkıcı sonuçlarının hızla derinleşmesi nedeniyle, kurultay her zamanki önemini aşan bir zaman diliminde yapılıyor. Bu sebeple, krizle beraber örgütlenmenin nesnel koşullarının olgunlaştığı bu dönemde, kurultay süreci aynı zamanda bir örgütlenme süreci olarak değerlendirilmelidir.

Sekreteryasını EMO’nun yürüttüğü Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Kurultayı’nın, örgütlenme sürecine çok geç başlanmış olması bir handikap oluşturuyor. Bir sonraki genel kurul döneminden önce yapılacak olan kurultayın örgütlenmesi için bir yıldan az bir süre bulunuyor. Kaldı ki, TMMOB’nin ve birimlerinin genel kurul dönemleri, çalışmaların fiilen sonlandığı süreçler olarak yaşanması da göz önünde bulundurulursa, bu sürenin daha da az olduğu anlaşılacaktır.

Bu sebeple başta TMMOB olmak üzere sekreteryayı yürüten EMO’ya ve kurultay düzenleme kuruluna çok önemli sorumluluklar düşmektedir.

politeknik.org.tr


Spread the love