Odalardan Ortak İSKİ Açıklaması

İstanbul 6. İdare Mahkemesinin, İSKİ’nin “İçme Suyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği”nin bazı hükümleri hakkında “yürütmeyi durdurma” kararı verdiği bildirildi.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinden yapılan ortak yazılı açıklamada, “İstanbul’un içme suyu havzalarının, yasa dışı yapılanmanın yarattığı kirlenmenin yanı sıra yasal mevzuatın yol açtığı kirlenmenin de sonuçlarını ve tehdidini yaşadığı” savunuldu.

Açıklamada, “1995’ten bu yana yaşanan süreçte, İstanbul’un içme suyu kaynaklarını kirlenmeye karşı koruyacak önlemleri almakla sorumlu İSKİ tarafından hazırlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek yürürlüğe giren bir dizi yönetmelik değişikliğiyle, bir yandan içme suyu havzalarındaki yasa dışı kirletici kullanım ve yapılaşmaların kalıcılaştırıldığı, bir yandan da yeni kirletici kullanım ve yapılaşmalara yasal kılıflar hazırlandığı” öne sürüldü.

Bu konudaki son yönetmeliğin de 25 Mayıs 2006 tarihli “Gazete 34″te yayınlanarak uygulamaya giren “İçme Suyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği” olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“İçme suyu havzalarındaki sakıncalı yapılaşmayı daha da artıracak, içme suyu kaynaklarını daha da kirletecek olan bu son yönetmeliğin iptali talebiyle, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Şehir Plancıları Odasının birlikte açtıkları davada İstanbul 6. İdare Mahkemesi, yönetmeliğin bazı hükümleri hakkında ‘yürütmeyi durdurma’ kararı vermiştir.”

 

Açıklamanın metni için tıklayınız.