Nükleer Karşıtı Platform: “Ne Akkuyu’da Ne Memeleketimizin Herhangi Bir Yerinde Nükleer Santral Yapılmasına İzin Vermeyeceğiz!”

Nükleer Karşıtı Platform olarak, AKP hükümetinin ülkemizde hayata geçirmeye çalıştığı nükleer enerji programına ve halkı yanıltmaya yönelik politikalarına karşı, kamuoyunu sağlıklı bilgilendirmeye ve yaşama sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Nükleer santrallerin taşıdığı riskler; nükleer atık sorunu, kaza riskleri ve geri doğuracağı geri dönülmesi imkansız sonuçları, nükleer santral teknolojisinin pahalı ve dışa bağımlı olması, dünya genelinde nükleer santral yatırım programlarının yavaşlamasına ya da durdurulmasına neden olmuştur. Oysa ki, Türkiye’de uluslar arası nükleer santral tekelleri yeni bir pazar arayışına çıkmışlardır. AKP iktidarı da, bu pazar arayışlarına çanak tutmakta, yerli ve yabancı sermayeyi nükleer çılgınlığa davet etmektedir.

 

Bilimsel gerçekleri, halkın haklı tepkisini ve başka ülke deneyimlerini göz ardı eden, ülkemizi kirli ve terkedilmiş eski teknolojilere mahkum eden hükümet, bu tutumu ile aslında çevre ve halk sağlığını da gözden çıkarmıştır. Henüz dünyanın hiçbir bölgesinde, nükleer atıkların saklanması ve imhası için, lisanslı nihai bir çözüm ve depolama alanı bulunmadığı bilinen bir gerçektir. Radyoaktif maddelerin yarı ömürlerinin binlerce yıl sürmesi ve bu süre zarfında insanlarda çeşitli kanser ve genetik bozukluklara yol açması, nükleer atıkların korunması ve saklanmasının neden bu kadar önemli olduğunu göstermektedir. Radyasyon nedeniyle ortaya çıkacak biyolojik hasar bedensel ve kalıtsal etkiler bırakmaktadır. Bu gerçek bile nükleer atıklar için hükümeti ikna etmeye yetmeliyken, ne yazık ki, AKP hükümetinin tercihi bilimden, yaşamdan, halktan değil siyasi ve ekonomik çıkar gruplarından yana olmaktadır.

 

“Çevrecinin Daniskası” Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin Enerji Bakanı Hilmi Güler, nükleer enerji ve nükleer santral konusunda, kamuoyunu yanıltmaya devam etmektedir. Bu noktada, nükleer güç santrallerinin taşıdığı riskleri ve bu santrallerin nükleer atık meselesini göz ardı eden bir “tutum” ile karşı karşıyayız. Halkımızı, bu yalanlara ve masallara karşı uyarıyoruz… Yarın çok geç olabilir!

 

Enerji Bürokrasisi, bu alanda süren yağma, özelleştirme, taşeronlaştırma ve yabancılaştırma sürecinde enerji arz-talep değerlendirmelerinde yanlışlar yapmaya ya da yalanlar söyleye devam etmektedir.

 

Yanlış ve parçacı enerji politikaları, kayıp kaçak enerjinin tespiti ve önlenmesine yönelik yetersizlikler, süreklilik arz eden tamamen dışa bağımlı yakıt gereksinimi, ekonomik ömür sonu santral sökümü ve tüm bunların maliyet hesapları bile AKP hükümetini bu hatalı yatırımdan vazgeçirmeye yetmemektedir. Hükümet, sermayenin çıkarlarını gözetmeye, yanlış yatırımlarla kamu kaynaklarını boşa harcamaya, halkı yanıltmaya, çevre ve halk sağlığını hiçe saymaya yönelik politikaları ısrarla hayata geçirmeye çalışmaktadır.

 

Ekonomik ve siyasi çıkar gruplarının, nükleer enerji yatırımlarının önünü açmak için kullandığı tezlerin hiçbirinin bugün gerçeği yansıtmadığı bilinmektedir. Nükleer enerji üretim teknolojisi, riskleri ve atık sorunu başta olmak üzere pek çok bilimsel çalışma ve yaşanan deneyimlerin ardından ülkelerin enerji projeksiyon ve planlarından bir bir çıkarılmaktadır. Günümüzde ne Türkiye’de ne de dünyanın herhangi bir yerinde nükleer enerji yatırımları planlamak ve uygulamak ne akılla ne de bilimle açıklanabilecek bir durum değildir.

 

Nükleer atıklara, radyoaktif sızıntılara ve “sorun yok diyerek, radyasyonlu çay içen bakanlara”, halkın sağlığını hiçe sayan yöneticilere, geleceğimizi yok etmek isteyen sermaye gruplarına karşı bugün burada gerçekleşecek olan nükleer santral ihalesinin iptal edilmesini istiyoruz.

 

Ne Akkuyu’da, Ne Sinop’da Ne de Memleketimizin Herhangi Bir Yerinde Nükleer Santral Yapılmasına İzin Vermeyeceğimizi Bir Kez Daha hükümete Hatırlatıyoruz.

 

VAZGEÇİN; Çünkü Nükleer Enerji Kirlidir!, VAZGEÇİN; Çünkü Dünya Çoktan Vazgeçti!, VAZGEÇİN; Çünkü Nükleer Enerji Pahalıdır!, VAZGEÇİN; Çünkü Türkiye İçin Dışa Bağımlı Bir Enerji Kaynağıdır!, VAZGEÇİN; Çünkü Nükleer Tehlikelidir!, VAZGEÇİN; Çünkü Nükleer Eski Teknolojidir!

 

NÜKLEER SANTRAL İSTEMİYORUZ ! AKKUYU, ÇERNOBİL OLMAYACAK !

 

Nükleer Karşıtı Platform adına

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası