Mühendislik ve Mimarlık Öğrencileri Eskişehir’de Buluştu

Politeknik-Genç buluşmaları Eskişehir’de devam etti. Farklı öğrenci komisyonlarından 20 öğrencinin katıldığı toplantıda üniversitelerde yaşanan sorunlar değerlendirildi, oda öğrenci örgütlülüklerinin geliştirilmesi yolunda neler yapılması gerektiği üzerine tartışmalar yürütüldü.

13 Nisan günü Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi’nde gerçekleştirilen toplantıda üniversitelerde yaygınlaşan kariyerci anlayış ve bunun oda öğrenci örgütlenmelerine yansıması masaya yatırıldı. Gelecek kaygısı ve işsizlik, düşük ücretlere çalışma, kuralsız çalıştırılma gibi konuların öğrencilerin temel gündemleri haline geldiği üzerinde duruldu. Mühendislik ve mimarlık mesleğinde yaşanan dönüşüm ve bununla ilişkili olan eğitimdeki niteliksizleşmeye değinilen toplantı oda öğrenci komisyonlarında örgütlenebilecek pratik önermelerin paylaşılması ile son buldu.

politeknik-genç