Mühendisler mimarlar şehir plancıları ‘çalışma yaşamındaki hakları’ için buluştu

‘Çalışma yaşamında haklarımız’ paneli Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde düzenlendi. Politeknik’in düzenlediği panelde Av. Mehmet Ümit Erdem sunumunun ardından mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının çalışma yaşamına dair sorularını yanıtladı.

‘Çalışma yaşamında haklarımız’ paneli bugün (9 Mart Pazar) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde düzenlendi. Panelde Av. Mehmet Ümit Erdem iş kanunu, kıdem tazminatı, mühendis asgari ücreti, iş sözleşmeleri üzerine sunum yaptı.

Erdem, belirli süreli iş sözleşmelerinin en fazla 2 defa yapılabileceğini, 3. kez yapıldığında sözleşmenin ‘belirsiz süreli sözleşme’ statüsü kazanacağını ifade etti. Haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğunu belirten Erdem, 45 saati aşan çalışmalarda mesai ücretinin talep edilebileceğini, bu ücretin verilmediği takdirde sözleşmenin çalışan tarafından feshedilebileceğini vurguladı. Erdem, iş günlerinde yapılan fazla mesai ücretinin; maaş ücreti üzerinden %50 zamlı olarak Pazar günleri yapılan mesainin ise maaş ücreti üzerinden %100 zamlı olarak alınacağını belirtti.

Bir yıllık çalışmanın ardından işçinin ‘yıllık ücretli izin’ hakkına sahip olduğunu belirten Erdem, bu hakkın ‘vazgeçilmez’ bir hak olduğunu ifade etti. Erkek çalışanın askere gitmesi, kadın çalışanın evlenmesi durumlarında işçi ile işveren arasında yapılan sözleşmenin feshedilebileceğini söyleyen Erdem, iş akdinin feshinden sonra çalışanın kıdem tazminatını alabileceğini vurguladı.

IMAG1001

İşverenin işten çıkarmadan belirli bir süre önce çalışana bildirimde bulunması gerektiğini belirten Erdem, bu süre dolmadan işten çıkarırsa ‘kıdem tazminatının’ yanısıra ‘ihbar tazminatı’nı da ödemek zorunda olduğunu ifade etti. Çalışanın işyerinde hakarete maruz kalmışsa, SGK primi eksik yatırılıyorsa, ücreti yaklaşık 20 gün gecikmişse iş sözleşmesini feshedebileceğini belirten Erdem, fesih sonucunda işverenin kıdem tazminatı ödemek zorunda olduğunu vurguladı.

İşverenin çalışanı arayıp işten atıldığını söylemesi üzerine çalışanın ‘Alo 170: Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni arayarak bildirimde bulunması gerektiğini vurgulayan Erdem, bu bildirimin iş mahkemesine açılan davada çalışanın elini güçlendireceğini belirtti.

Erdem kanunların mühendislere, mimarlara, şehir plancılarına, iş güvenliği uzmanlarına sorumluluklar yüklediğini, bu nedenle önemli yazışmaların bir nüshasının alınması gerektiğini ifade etti. Ülkemizde ‘mesleki sorumluluk sigortası’nın uygulamadığını belirten Erdem bu konu hakkında mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

BiSqsOnIIAAQPHR.jpg:large

Av. Mehmet Ümit Erdem’in sunumunun ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Panel katılımcılarının sorularını yanıtlayan Erdem, işyerinde diğer çalışanlara verilen hakların talep edilebileceğini, çalışanlar arasında ayrım yapılamayacağını belirtti. Erdem, işyerinde e-posta yoluyla yapılan yazışmaların hukuki geçerliliği olduğunu, iş mahkemesinde kullanılabileceğini ifade etti. İşverenin yıl sonunda zam yapmak zorunda olmadığını belirten Erdem, mahkemelerin bu konuda işvereni koruduğunu vurguladı. Mühendislerin genellikle fazla mesai yaptığını ve ücretini alamadığını belirten Erdem, bu konu hakkında mühendislerden çok az dava talebi geldiğini ifade etti.

politeknik.org.tr