Mühendisler işçi sağlığı ve iş güvenliği panelinde buluşacak
Spread the love

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesini, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4 yıllık uygulamalarını tartışmak üzere panel düzenliyor.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yürütücülüğünde, çalışma yaşamında artarak devam eden iş cinayetlerine, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı mücadeleyi, 4 yıl önce çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği süreci konuşmak üzere 15 Ekim Cumartesi saat 13.00’te panel düzenliyor. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi binasında yapılacak panele Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Özcan Baripoğlu, DİSK’ten Tevfik Güneş, İSİG Meclisi’nden Yıldız Ertuğ Ünder konuşmacı olarak katılacak.

TMMOB İstanbul İKK meslektaşlarını davet ettiği panel çağrısını şöyle yaptı:

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete`de yayınlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun üstünden yaklaşık 4 yıl geçti. Kanun sonrası kazaların azalması bir yana, kazalar iş cinayetlerine, iş cinayetleri de Soma, Ermenek ve Torunlar gibi katliamlara dönüşerek artarak devam etti. İSİG Meclisi verilerine göre 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar en az 6272 kişi iş kazaları nedeniyle hayatını kaybetti.

Kanunda iş kazalarının sorumlusu olarak hedef gösterilen mühendisler ve iş güvenliği uzmanları, bir yanda güvenli çalışma ortamları yaratmaya çalışırken; düşük ücretler, uzun çalışma saatleri ve geleceksizlik/güvencesizlik sarmalı içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışmakta ve diğer yanda da SOMA`da olduğu gibi iş cinayetlerinde hayatlarını kaybetmektedirler.

Bu vesile ile kanunun çıkmasından sonraki 4 yıllık sürecin bilimsel ve teknik olarak değerlendirileceği, güvenli çalışma hakkı için atılması gereken adımların konuşulacağı “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4 Yılı ve İSİG Mücadelesi” konulu Panel&Forum düzenlenecektir.

isig_ikk

politeknik.org.tr


Spread the love