‘Kiralık işçi’ uygulaması getiren Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Güvencesiz ve esnek çalışmayı yasalaştıran, kiralık işçiliği getiren, çalışma yaşamını bir kez daha sermaye lehine dizayn eden Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Özel istihdam büroları (ÖİB) aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulmasını sağlayan, güvencesiz ve esnek çalışma modelini yaygınlaştıran, yasal garanti altına alan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği bugün (11 Ekim) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mühendisleri, mimarları, plancıları da yakından ilgilendiriyor
Mühendisleri, mimarları, plancıları da yakından ilgilendiren düzenleme çalışma yaşamında emekçiler adına son kalan hakları da tırpanlayan bir işleyiş inşa etme hedefinde. Mühendisler proje süresince kiralanma uygulamalarıyla karşılaşacak. Sermaye açısından işçi maliyetlerini düşüren yönetmelik sendikal örgütlenmeyi, iş güvencesini, kıdem tazminatını, ihbar tazminatı imkansız kılıyor, emeği ucuzlatıyor.

Yönetmeliğe ait düzenleme Meclis Komisyonu’nda iken DİSK, özel istihdam bürolarına karşı neden mücadele edilmesi gerektiğini 20 maddeyle şu şekilde anlatmıştı.

1. İş güvencesi ortadan kalkacaktır.

2. Kıdem tazminatı fiili olarak yok edilecektir. İhbar tazminatı ortadan kaldırılacaktır.

3. 1-9 arası işçi çalıştıran iş yerlerinde 5 işçiye kadar, 10’un üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde %25 oranında kiralık işçi çalıştırılabilecektir. Böylece kayıtlı istihdamın nerdeyse yarısı bu kölelik büroları aracılığı ile güvencesiz çalıştırılacaktır.

4. Kural dışı, güvencesiz ve esnek çalışma biçimleri kural haline gelecektir.

5. Sendikal örgütlenmeler çok ciddi kan kaybedecektir.

6. İşverenlerin işten çıkarma maliyetleri düşecektir, işçiler istenildiği gibi kullanılıp kapı önüne konulacaktır.

7. İddia edildiği gibi kayıt dışı istihdam düşmeyecektir. Çünkü işverenlerin tercih ettiği en esnek çalıştırma biçimleri kayıt dışındadır.

8. Kayıtdışı istihdam edilenler güvence kazanmayacaklar; aksine formel sektörlerde, sendikal örgütlenmelerin var olduğu alanlarda işçiler güvencesiz hale gelecektir.

9. İşçi sınıfı “kiralık işçilik” adı altında kölelik ilişkilerine mahkum edilecektir.

10. Gelir, emeklilik, yıllık izin ve sağlık ile ilgili bütün haklar tamamen ortadan kalkacaktır.

11. Kiralık işçiler aynı işi yapan diğer işçilere göre çok daha düşük ücrete mahkum olacaktır.

12. Uzun çalışma saatleri açısından dünyada zirvede yer alan ülkemizde, kiralık işçiler yoğun çalışma temposuyla, yoğun bir sömürü çarkı içinde olacaktır.

13. Ülkemizde iş hukuku, işçi-işveren arasındaki sözleşme, iş yeri ve iş kolu düzenlemeleri üzerine kuruludur. Meclisteki tasarı, bu hukuksal düzenlemeleri geçersiz hale getirecektir. Böylece çalışma yaşamı tamamen hukuk dışı bir hal alacaktır.

14. İşverene toplu işten çıkarma hakkı tanınacak, işveren 8 ay sonra aynı işçiyi kölelik bürolarından çok daha ucuza, sendikasız, haksız hukuksuz kiralayabilecektir.

15. İşverenler, özel istihdam bürolarından işçi kiralama hakkı kazandığında, “kadrolu” işçilerin üzerinde sürekli bir baskı oluşturacaktır.

16. Kiralık işçiler, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarından yaralanamayacak, ağır, tehlikeli ve ölümcül risklerle karşı karşıya kalacaktır.

17. Kiralık işçilerin işsizlik fonundan yararlanma olanakları olmayacaktır.

18. İş-Kur işlevsiz hale gelecek, kamu emek gücü piyasasındaki sorumluluklarını tamamen üstünden atmış olacaktır.

19. Kamudaki alt işverenler, özel istihdam bürolarından işçi kiralayabileceklerdir. Kamuda taşeron köleliğini aratan çalışma düzeni kurulacaktır.

20. Sonuç olarak özel istihdam büroları köle pazarlarıdır. Özel istihdam büroları ile geçici iş ilişkisi oluşturulması insan ticaretidir. İnsan ticareti, tarihteki en büyük insanlık suçlarından biridir.

politeknik.org.tr