“Çalışma Yaşamı ve Ücretli Mühendisler” Broşürü

Broşüre pdf formatında ulaşmak için tıklayınız.

Sunuş

2008 yılında merkez kapitalist ülkelerde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan malî kriz Türkiye’de en çok imalat ve hizmet sektörünü etkilemektedir. Bütün sektörlerde ciddî bir daralma yaşanmaktadır. Birçok meslektaşımız da diğer çalışanlarla beraber krizden birebir etkilenmektedir.

Kriz sebebi ile ücretsiz izin ,işten çıkarmalar ve hak kayıpları gündemdedir. Meslektaşlarımızın özellikle bu kriz döneminde işyerlerinde yaşayacakları ekonomik ve özlük hakları ile ilgili sorunlarda onların örgütü olan mühendis odalarının ve üst örgüt olan TMMOB’nin sorumluluğu olduğu bilincindeyiz.

 

Bu bilinçle 2005 yılında MMO İstanbul Şubesi’nin, Ücretli/İşsiz Mühendisler Komisyonu’nun hazırlamış olduğu “Mühendislik ve Çalışma Yaşamı” isimli broşür son değişikliklere göre güncellenmiştir.

Bu broşür ile işten çıkartma, kıdem ve ihbar tazminatları, İşsizlik sigortası, fazla mesai ücretleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda mühendislerin sorumlulukları gibi bir dizi konu işlenmiştir.

Meslektaşlarımızın tüm iş yaşamları boyunca bu broşürü başucunda bulunduracağını düşünüyoruz.