12. Harita ve Bilimsel Teknik Kurultayı Başladı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’12. Harita ve Bilimsel Teknik Kurultayı’ başladı.

5 gün sürecek ve toplam 19 oturumda gerçekleştirilecek kurultayda ek olarak iki adet gençlik oturumu ile “Kapitalizmin Küresel Krizi ve Türkiye’ye Yansımaları”, “Mesleğimiz ve Gelecek”, “Gelecek Ellerimizde mi?”, “Mühendislik Eğitimi ve Açılımları” başlıklı oturumlar düzenlenecek. Korkut Boratav, Celal Beşiktepe, Kemal Kılıçdaroğlu, Aziz Konukman, Metin Yeğin ve Tanay Sıtkı Uyar gibi birçok farklı alandan konuşmacının katılacağı oturumlarla birlikte Ölçme Teknolojileri ve Yazılım Fuarı da kurultay kapsamında bulunuyor. Kurultayda ayrıca HKMO Eski Başkanı Hüseyin Ülkü’nün “Geçmişi Bugün Birlikte Yaşayalım” konulu fotoğraf sergisi ve Kardeş Türküler konseri de gerçekleştirilecek.

Kurultayın oturum başlıkları şöyle:
– GNSS
– GNSS ile Fay Gözlemleri
– Fotogrametri ve 3B Modelleme
– Uzaktan Algılama
– CBS Uygulamaları
– CBS ve Mobil Uygulamalar
– CBS ve Risk Yönetimi
– e-Servisler
– Fotogrametri
– Jeodezi
– Kadastro
– Mühendislik Ölçmeleri
– Mekansal Bilişim
– Kadastroda Değişim
– Taşınmaz Değerlemesi