MO İstanbul Büyükkent Şubesi: “Demirören AVM Yasalara Aykırı Fazlalıklarına Rağmen Açılıyor”
Spread the love

16 Mart 2011
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde inşaatı süren Demirören Alışveriş Merkezi’nin, Anıtlar Kurulu’nun inşaata izin veren 2004 tarihli kararında da altı çizildiği gibi, kentsel sit alanı olan İstiklal Caddesi’nde 2863 sayılı yasaya göre, yanında ya da önündeki 1. derece kültür varlığı olarak tescillenmiş bir yapının yüksekliğini geçmesi yanlıştır. Bununla birlikte yakında açılması planlanan alışveriş merkezi, yanındaki tescilli bina Serkil Doryan’ın neredeyse iki katı yüksekliğe ulaştı. Binanın yüksekliğinin medyada yankı uyandırmasıyla, inşaatta incelemeler yapan İstanbul 2 No’lu Yenileme Kurulu üyeleri, “Demirören AVM inşaatının 2863 sayılı yasaya aykırı olarak sürdüğünü, onaylanan projeye aykırı unsurlar tespit edildiğini” karar bağladı ve “gerekli önlemlerin alınması için” Kültür Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Belediyesi’ne gönderdi.
İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu 8.11.2010 tarihinde yapılan toplantıda; “346 ada, 15 (eski 1-2-3)13, 14 parsellerde uygulamanın durdurulmasına, yapılan uygulamaların 26.12.2008 gün ve 564 sayılı karar ile onaylanan tadilat projesine uymaması sebebiyle 2863 sayılı yasanın 65. maddesi gereği yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, yapının kot-kesit, kontur gabarisinin ve kat planlarının onaylı tadilat projesine aykırı olduğu tespit edildiğinden, mevcut durumu gösteren kot-kesit ve kontur gabari belgesinin ilgili belediyesinden istenmesine, onaylı projeye aykırı olan kat ve cephe bileşenlerinin yıkılmasına ve yapının onaylı projesine uygun hale getirilmesine, 14.11.2008 gün ve 484 sayılı karar ile tevhidi uygun bulunmayan tescilli 14 parselde 14.05.2009 gün ve 743 sayılı karar ile onaylı rekonstrüksiyon projesine aykırı olarak tespit edilen uygulamanın (kat döşemelerinin 15 ve 13 parsellerin kat döşemeleriyle eşitlenerek birleştirilmesi) 2863 sayılı yasanın 65. maddesi gereği, yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına” karar verdi.
Bu kararın ardından şantiyenin, böyle bir karar hiç alınmamış gibi devam etmesi nedeniyle, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 17 Ocak 2011 tarihinde İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu’ndan konuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme istedi. Bilgilendirme talebine yanıt gelmemesi nedeniyle, 17 Şubat 2011 tarihinde yinelenen dilekçeye verilen yanıtta; kurul tarafından yapılan dosya incelemesi sonucunda, Beyoğlu Belediyesi’nden kurul kararı ve sonrasındaki uygulamaya ilişkin çatı gabarisi, cephe yüksekliği ve parsel kullanımlarına ilişkin tespit raporu istendiği, söz konusu rapor, İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne ulaştıktan sonra ilgili yasalar çerçevesinde değerlendirileceği belirtildi.
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 15 Mart 2011 tarihinde, İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu’na yazdığı yazıyla; Demirören AVM inşaatıyla, tescilli 13 ve 14 parsellerdeki yapıların ortadan kaldırıldığı ve 15 parseldeki onaylı proje kapsamındaki kot-kesit, kontur gabari ve planlarına aykırılık tespit edilmesi nedeniyle uygulamanın durdurulması ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğini hatırlatarak; kendilerinden gelen yazıda belirtilen tespit tutanağının, bu tespitler zaten daha önceki dönemlerde yapılmış olduğundan dolayı beklenilmesine gerek olmadığını bildirmiş, binayı açılış aşamasına getiren uygulamaların hangi projeye göre sürdürüldüğüne ilişkin bilgilendirmeyi talep etmiştir.
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yazılan yazıda; onaylı projeye aykırı olan kat ve cephe bileşenlerinin neden aradan geçen süreye karşın yıkılmadığı sorularak, 5 parselde tevhidi bulunmayan ancak, 15 parselde inşaat sırasında yok edilen tescilli 13-14 parseller ile ilgili uygulamalar nedeniyle bulunulması gereken suç duyurusuyla ilgili savcılık ve soruşturma numarasının bildirilmesi istenmiştir.
Tüm bu süreçlere rağmen  Demirören AVM ,  görevini unutan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının,  kültür varlıklarını korumakla yetkilendirilmiş  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları K.ve T.V.Koruma Bölge Kurulu’nun, hukuk dışı yapıyı mühürlemekle görevli Belediyenin ve susturulan kamuoyunun gözleri önünde açılıyor.
TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi

Spread the love