MMO Öğrenci: “Arkadaşlarımıza ve Demokrasiye Sahip Çıkıyoruz”

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Merkez Öğrenci Örgütlülüğü, BDDK başkanını protesto ettikleri için YÖK tarafından eğitim hakkı elinden alınan ve Hopa’da Metin Lokumcu’ nun öldürülmesini protesto ettikleri için tutuklanan arkadaşlarının yanınla olduklarını anlatan ve AKP faşizmini karşı demokrasiye sahip çıktıklarını belirten bir basın açıklaması yayınladı.
ARKADAŞLARIMIZA VE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIYORUZ!
 
Siyasi iktidar, gücünü pekiştirdiği bir genel seçimin ardından baskıcı, yıldırmayı hedefleyen ve antidemokratik uygulamalarına devam ediyor. Bunları yaparken de hukuku ezip geçmeyi, alışkanlık haline getirdiği üzere ihmal etmiyor.
Genel seçimler öncesinde odamızın Mersin Şubesi’ne kayıtlı öğrenci üyesi ve merkez öğrenci komisyonu üyemiz Önder Ova demokratik hakkını kullanarak BDDK başkanına protestoda bulunduğu için YÖK’ten atılma cezası alırken, Mersin Üniversitesi’ndeki birçok arkadaşımıza da 1 aydan 1 döneme kadar uzaklaştırma, kınama ve uyarı gibi cezalar verilmiştir. Aynı zihniyet Hopa’da yaşanan ve emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan polis terörünü protesto eden Metalurji-Genç üyesi Ö. Çağdaş Ersoy’un da aralarında bulunduğu 33 kişiyi tutuklayarak “demokratik” yüzünü bir kez daha göstermiştir. Henüz seçimlerin üzerinden sayılı günler geçmişken seçim sonuçları açıklandıktan hemen sonra demokrasiden bahseden ve “kucaklayacağız!” diyen AKP’nin ve Tayyip Erdoğan’ın aslında ne kastettiği bu şekilde gün yüzüne çıkmış ve bir fiil 78000 insanın oyunu alarak meclise giren ve Kürt halkının sesi olacağını söyleyen Hatip Dicle’nin meclise girmesine ket vurularak baskı ve sindirme politikaları sürdürülmeye devam etmiştir.
 
KHK’ler ve hemen sonrasında değiştirilen kabine doğrultusunda kurulması planlanan Mesleki Hizmetleri Genel Müdürlüğü, mühendis, mimar, şehir plancılarının ve bu meslek dallarındaki öğrencilerin örgütü TMMOB’yi özelleştirme, piyasalaştırma süreçleri karşısında ses çıkaramaz konuma getirmeyi ve ayak bağı olmasını engellemeyi hedefleyen cüretkar bir adımdır. Bu uygulama da AKP’nin ve onun kurumu gibi çalışan diğer mekanizmaların bir başka zorba, baskıcı, antidemokratik uygulaması olarak önümüzde duruyor. AKP hükümeti, çıkarılacak yönetmeliklerle TMMOB’nin kamusal alanlarda mesleki birikimlerine dayanarak gerçekleştirdiği denetimi yok etmek ve halkın olan bu alanlarda daha rahat at koşturabilmek için en uygun ortamı sağlamış olacaktır.
 
Tüm bu yaşananlar gösteriyor ki, AKP “ustalık döneminde” uygulamalarının karşısına dikilenleri birer birer imha etmeye çalışıyor. Yoğun demokrasi palavraları bombardımanında geçirdiğimiz bu kritik süreçte tekrar tekrar görüyoruz ki; Mersin’de, Hopa’da, Ankara’da, Diyarbakır’da, memleketin her köşesinde AKP’nin yoluna taş koyduğumuz için bu faşist uygulamalara maruz kalıyoruz. 
 
Biz Makina Mühendisleri Odası öğrenci örgütlülüğü olarak, meslek alanlarına hapsedilip, bir adım dahi dışarıya atmamızı istemeyenlerin yapmak istediklerinin hepsini biliyor ve onların istediklerini yapmıyoruz, yani susmuyoruz. Ülkenin sürüklendiği baskı ortamından ve 9 yıldır daha da hızlı şekilde tırmanan “ileri demokrasi” adındaki halk düşmanı, demokrasi düşmanı ve kardeşlik düşmanı politikalardan duyduğumuz rahatsızlığı bir kez daha dile getiriyoruz. Mezun olmasına ramak kala YÖK’ten atılma cezası alan komisyon üyemiz Önder Ova’ya ve diğer mağdur Mersin Üniversitesi öğrencilerine, Ankara’daki tüm ileri(!) demokrasi mağduru tutuklulara ve Hatip Dicle’ye sahip çıktığımızı, bu konularda taraf olduğumuzu belirtiyoruz. Tüm bu hukuk dışı uygulamaların son bulmasının ülkede yaşayan halkların huzuru için en adaletli ve akılcı yol olduğunu savunuyoruz. Tüm bu baskı ve sindirme uygulamaları bir an evvel son bulmalı, halkın temsilcisi olarak gördüğü Hatip Dicle ve benzeri örneklerin önündeki engeller kaldırılmalı, tutuklu arkadaşlarımız serbest bırakılmalı ve arkadaşlarımızın eğitim hakları geri verilmelidir.
 
TMMOB MMO Merkez Öğrenci Örgütlülüğü