Mimarlar Sokağa Çıktı
Spread the love

Dört bir yandan Ankara’ya gelen mimarlar, AKP’nin meslek odalarına ve meslek alanlarına yönelik anti demokratik uygulamalarını protesto etti. Yaklaşık bin mimar hep bir ağızdan “AKP’nin mimarı olmayacağız” sloganını attı

Türkiye Mühendis Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Mimar Odası, 43. Dönem Genel Kurulu 13- 14 Nisan tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Dört bir yandan Ankara’ya gelen mimarlar yaklaşık bin 200 delegenin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yürüyerek AKP’nin baskı ve mesleğe yönelik müdahalelerini kınadı.

Güvenpark’ta bir araya gelen mimarlar “AKP’nin mimarı olmayacağız” sloganlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önüne yürüdü. Bakanlığının önüne gelindiğinde açıklamayı 43. dönem delegeleri adına Mimar Sabri Orcan okudu. Orcan, “ileri demokrasi” söyleminin yoğunlaştığı bir dönemde meslek alanında “otogratik” bir anlayışın da siyasallaştığını belirtti.

AKP’nin, odaların, demokratik ve mesleki haklarını kullanmasını engellemek için her yolu denediğini ifade eden Orcan, bunun nedenini şöyle açıkladı: “Meslek odalarının doğal kaynakları, kamusal varlıkları, kentsel değerleri, bin yıldır yaşanan mahalleleri, yerleşik kültürleri, sosyal dokuları, kamusal hakları ve demokrasiyi savunmalarıdır.”

Orcan, meslek odalarının kamusal özerk kimliklerini yok sayan ve buna karşı organize bir şekilde yürütülen işlevsizleştirme, yetkisizleştirme ve yok etme politikalarını kınadıklarını belirtti. Başta mimarlar olmak üzere bütün duyarlı kamuoyunu anti-demokratik süreçlere karşı tavır almaya çağıran Orcan, AKP’yi meslek odalarının yaşanılır, adaletli, toplum yararını gözeten ve çevreye duyarlı bir mesleki çalışma alanına saygı göstermeye çağırdı.

Kaynak: Sendika.Org


Spread the love