Mimarlar Odası: “Kent, kültür ve çevre mücadelesini sürdürmeye kararlıyız”

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yöneticisinin, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin toplantısında Mimarlar Odası’nı açtığı davalardan dolayı “terörist” olmakla suçladığını ve “bir operasyon yapılması lazım” diyerek Odamızı bir kez daha hedef gösterdiğini basın yoluyla öğrenmiş bulunuyoruz.

Mimarlar Odasının şehircilik bilimine ve kamu yararına aykırı olan plan, uygulama ve düzenlemelere açtığı davalarda verilen iptal kararları, her zaman bazı kesimlerin aleyhine olmuştur. Bu kişi veya kurumlar yargının hukuka aykırı bularak iptal ettiği uygulamaların sorumluluğunu ilgili idareler nezdinde aramak veya hukuksuzlukta ısrar etmekten vazgeçmek yerine Mimarlar Odası’nı hedef almayı alışkanlık haline getirmişlerdir.

İktidara sırtını yaslayarak şehirleri yağmalayanlar Mimarlar Odası’nı engel olarak görmektedir. “Kent, kültür ve çevre” suçlarına yönelik sürdürülen hukuk mücadelesinden menfaatleri etkilenenler, demokrasiye ve hukuka aykırı yöntemler önererek; anayasal bir kurum olan Mimarlar Odası’na operasyon yapılmasını istemektedirler. Ve hatta mutlak iktidar sahipleri gibi, Cumhuriyet Savcılarına talimat verecek kadar ileri gitmekte bir sakınca görmemektedirler.

Ağaoğlu Şirketler Grubu da, iktidarın tanıdığı ayrıcalıklı imar hakları ile aldığı yatırım kararlarının açtığımız davalardan etkilenmesi nedeniyle Mimarlar Odası aleyhine sistemli bir karalama kampanyası sürdürmektedir.

Aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşunun Yönetim Kurulu Üyesi olmasına rağmen bu konumunu unutan Hasan Rahvalı’nın; dava açmayı terör eylemi sayacak kadar saldırgan, kin ve nefret kusan söz konusu ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur.

Zor kullanarak gizli çıkarlar sağlamaya yönelik, yasa dışı yöntemlere davetiye çıkaran ve yargı kararlarını yok sayan bu barbarlığın; iktidara şirin görünerek yargı kararıyla “açık bir kent suçu” oldukları tescillenen işleri tamamlamak ve ülke çapında sürdürülen yağmadan büyük bir pay kapmak için yapıldığının farkındayız.

Hiç kimse Mimarlar Odası’nı kamu yararı, kentlerimizin ve ülkemizin esenlikli geleceği için sürdürdüğü özverili çabalarından dolayı tehdit edemez.

Kentlerin geleceğini karartan, ranttan ve hukuksuzluktan nemalanan, kentlerin sağlıklı gelişimini engelleyen, yurttaşların barınma ve mülkiyet haklarını gasp eden ve yaşam değerlerini yağmalayanların bu saldırılarının, ilk olmadığı gibi son olmayacağını çok iyi biliyoruz.

Bu bağlamda Mimarlar Odası olarak, meslek odaları üzerinde oluşturulmaya çalışılan bütün baskılara karşın bilimin rehberliğinde ve kamu yararı doğrultusunda mimarlık, kent ve çevre değerlerini savunma mücadelemizi üyelerimiz ve duyarlı tüm toplum kesimleriyle birlikte sonuna kadar devam ettirmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Mimarlar Odası