Jeofizik Mühendisleri Odası: “Cerattepe’de halkın taleplerine kulak verilmelidir”
Spread the love

Cerattepe`de yapılmak istenen maden işletme faaliyetleri sonucunda, Çoruh Vadisi`nin etrafında yer alan bir büyük botanik bahçesinin yok edileceği, doğa koruma alanlarının tahrip edileceği, binlerce ağacın kesileceği, yörenin morfolojik özelliklerinden kaynaklı olarak heyelan riskinin artacağı açıktır. Madencilik faaliyeti yürütülecek saha, içmesuyunun sağlandığı kaynağa çok yakındır. Tema Vakfı`nın 2007-2011 yılları arasında sürdürdüğü “Kaçkar Dağları sürdürülebilir orman kullanımı ve koruma projesi” kapsamında özellikle dikkat çektiği bölge, dünya doğa korumada öncelikli en önemli 25 sıcak noktadan birisidir.

Madenler, sanayinin temel gereksinimlerini oluşturmakta ve doğru bir politika benimsendiğinde ekonominin gelişmesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Dünya ekonomisinde yaşanan küreselleşme sürecinde, çok uluslu şirketlerin kar paylarını artırmak için, sermaye ve mal dolaşımının önündeki tüm engellerin kaldırılması hedeflenmiştir. Bu gelişmeler, sahip oldukları bilgi birikimi, sermaye kaynakları, ekonomik ve politik güçleri sayesinde dizginleri ellerinde tutan gelişmiş ülkelerin lehine olmuştur. Ülkemizde 80`li yıllardan bu yana izlenen neo-liberal politikalar ile sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, çevre, madenler, kentler ve tarım alanları çok büyük yıkım görmüş, özelleştirme uygulamaları ile bu ulusun dişinden tırnağından artırarak oluşturduğu kamu işletmeleri yok pahasına, birçoğu da amacı ve kaynağı belli olmayan yabancılara küresel sermaye guruplarına satılmak suretiyle elden çıkarılmıştır.

Bu çerçevede, yatırım yapılmayarak üretimden çekilmek zorunda bırakılan kamu madencilik kuruluşlarımız ile küçük yerli işletmeler, son aşamada yabancı şirketlerin eline geçmekte ve kaynaklarımız bu güçler tarafından kullanılmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemde ise, giderek etkisizleştirilen MTA, TTK, TKİ, ve ETİMADEN gibi kamu madencilik kuruluşlarında özelleştirme çalışmalarının hızlandığı bilinmektedir.

Anayasanın 56. Maddesi “Herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek , çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir”., 168. Maddesi ise “Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir” denmektedir. Bu sebeple madenlerimizi kamu yararına üretmek ve aynı zamanda çevreyi korumak kamusal bir sorumluluktur. Tam da bu sorumluluk bilinci içerisinde Cerattepe için mücadele veren Artvinli yurttaşlarımızın bu gün polis müdahalesiyle karşılaşmaları anlaşılır bir tutum değildir. Yurttaşlarımızın bu tepkilerinin dikkate alınması ve haklı taleplerinin yerine getirilmesi gerekir. Yerel halkın onayını alınmadan taleplerine kulak verilmeden hiçbir ekonomik faaliyetin kabul edilmesi düşünülemez. Bu konuda yetkilileri halktan yana davranmaya davet ediyoruz.

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
XV. DÖNEM YÖNETİM KURULU


Spread the love