Mimarlar Odası da ‘Hayır’ Dedi

TMMOB Mimarlar Odası, yazılı bir açıklamayla “1982 Anayasası’na ve ‘Büyük Yağma’ya hayır!” dedi. Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, “Tüm yurttaşlarımızı, ülkemizi ‘diktotaryal’ bir yönetim anlayışına götürecek ve ‘büyük yağma’nın önünü açacak olan ‘AKP’nin Anayasa Paketi’ne referandumda ‘hayır’ demeye ve toplumsal barış için dayanışma içerisinde olmaya çağırıyoruz” denildi.

Oda, referanduma sunulan ‘Anayasa Paketi’ne 3 temel nedenle ‘hayır’ diyecek:

1- Referandumla öngörülen değişikliklerin, özgürlükler, örgütlenme ve sendikal hakların önündeki engelleri, seçim barajını ve dokunulmazlıkları kaldırmaması; anti-demokratik maddeleri aynen koruması ile esas olarak 1982 Anayasası’nı değiştirmeyi öngörmemiştir. Hatta bu değişikliklerle meşrulaştırılmasına katkı sağlayacak ve bundan sonra yeni bir Anayasa yapımını daha da zorlaştıracaktır.

2- AKP Hükümeti, bu değişiklikle kendi iktidarını derinleştirmek, cumhuriyetin tüm kurumlarını ele geçirmek ve kazanımlarını yok etmek suretiyle mutlak iktidarını kurmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda diğer kamu kurumlarında olduğu gibi yargıyı da ele geçirerek, kendi “yandaş yargı”sını yaratmak istemektedir. Bu girişimler “demokrasi ve hukuk devleti” anlayışı ile bağdaşmamakta ve “diktatörlük” anlamına gelmektedir.

3- 1980 sonrası ülke kaynaklarının, kamu varlıklarının, kent ve çevre değerlerinin yağmalanması giderek yaygınlaşmış; AKP’nin iktidarda olduğu 2002 yılı sonrası dönemde ise, bu yağma daha da büyümüş ve “organize” bir hale gelmiştir. Bu nedenle Mimarlar Odası olarak veya diğer kuruluşlarla birlikte “kent-çevre-kamu” suçu niteliğindeki pek çok karar ve uygulamanın iptali amacıyla davalar açılmıştır. Bu davaların tamamına yakın bir kısmında yargı, yürütmeyi durdurma ve iptal kararları vererek bu değerlerin korunmasının güvencesi olmuştur. Bu bağlamda, mimarlık, kent ve ülke kaynaklarının yağmalanması ve pazarlanmasının önünde engel olarak görülen “yargı”nın tasfiye edilmesi ile amaçlanan “büyük yağma” gerçekleştirilebilecektir.