Metalurji MO: “Başbakan Öğrencilerden Korkuyor”

AKP tarafından devletin bütün kurumları faşizan bir yapıya çevrilmiştir. 12 Eylül ürünü YÖK‘ün yıllardır üniversitede uyguladığı baskılar artık faşist ve gerici bir hal almıştır. 
Üniversiteleri kendi ticarethanesine çevirmek isteyen hükümet, bu uygulamaya tepki gösteren ve okullarına sahip çıkan öğrencilere faşistçe saldırmıştır.
YÖK tarafından sözde “fikir özgürlüğünün” önünü açmak için üniversitelere konumlandırılan emniyet güçleri, demokratik haklarını savunan öğrencilere sopa, cop ve gazlarla saldırarak gerçek yüzlerini ortaya koymuşlardır.
Başbakanın korkusunu polis saldırıları çözemeyecektir.
Üniversiteler ve üniversiteliler faşizme teslim edilmeyecektir.
Geleceğimiz olan öğrencileri yalnız bırakmayacağız. Her türlü baskıcı ve faşizan dayatmalara karşı bilimsel, özerk, demokratik üniversite isteyen öğrencilerle birlikte mücadele içinde olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.
YAŞASIN BİLİMSEL, ÖZERK, DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE MÜCADELESİ
Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı