Bursa İKK: “Öğrencilere Uygulanan Şiddetin Adı Faşizmdir ve İnsanlık Dışıdır!”

12 Eylül referandumu için daha fazla özgürlük ve demokrasi için oy isteyen siyasal iktidarın özgürlüklerden anladığı bu mudur?
Bu mudur demokrasiden anladığınız? 
Bu mudur insan hakları ve özgürlüklerinden anladığınız? 
Bu mudur ifade özgürlüğünden anladığınız?
Siyasal iktidar, demokratik açılım çerçevesinde yapmakta olduğu toplantıların demokrasi ve özgürlüklerle bir ilişkisinin olmadığını bir kez daha öğrencilerimize yapılan insanlık dışı şiddet uygulaması ile ortaya koymuştur.
Üniversitelerimizde özerk demokratik ve bilimsel eğitim verilmesini talep eden öğrencilere uygulanan şiddeti insanlık suçu olarak görüyoruz. İstanbul kentinin dört bir yanını öğrencilere kapatanlar hangi özgürlüklerden bahsedebilir?
Bilinmelidir ki saldırdığınız öğrenciler yarının doktoru, mühendisi, avukatı, bürokratı kısacası ülkemizin geleceğidir ve yine bilinmelidir ki her öğrenciye sıktığınız zehirli gaz, kaldırdığınız cop ve şiddet geleceğimize vurulan bir darbedir.
Siyasal iktidarın dünkü saldırıyla birlikte demokrasi ve insan hakları anlayışının sadece türbanla sınırlı kaldığı bir kez daha görülmüştür. Her fırsatta insan hak ve özgürlüklerini geliştirdiklerini ve AB normlarına ulaştığımızı ifade edenlerin öğrencilerimize uyguladıkları şiddet maskelerini düşürmüştür.
Şimdi soruyoruz;
Siz düşüncelere nasıl bir özgürlük sağlıyorsunuz? Parasız, bilimsel ve demokratik bir eğitim talebini dile getirmek suç mu? Emri verenler ve uygulayanlar hiç mi insan hakları eğitimi almadı?
Öğrencilerimize yapılan bu insanlık dışı uygulamayı şiddetle kınıyor, üniversite ve öğrencilerimizin üzerindeki baskıların kaldırılmasını talep ediyoruz.
GENÇLİKTEN KORKAN VE GENÇLİĞE BU ZULMÜ REVA GÖRENLERİN GELECEĞİ OLMAYACAKTIR!
GELECEK GENÇLİĞİN ESERİ OLACAKTIR!
 
Fikri DÜŞÜNCELİ
TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU
Sekreteri