Maden Mühendisleri Odası:”Meslek Odaları Toplumsal Sorumluluklarını Yerine Getirmeye Devam Edecektir”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da gerçekleştirilen AKP İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında yaptığı konuşmada, meslek odalarını suçlayarak çalışmalarının engellendiğini belirtmiştir.

Başbakan; meslek odalarıyla, yargıyla, üniversitelerle, demokratik örgütlerle, çiftçiyle, işçiyle kavga etmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Yerel seçimler yaklaştıkça üslubunun sertleştiği ve farklı toplumsal kesimlere karşı tahammülsüzlüğünün arttığı görülmektedir.

Maden Mühendisleri Odası; gerçek sahibi halkımız olan, yenilenemez ve tükenme özelliğinden dolayı gelecek nesillerin de hak sahibi olduğu  madenlerimizin kamu yararı gözetilerek ülkemiz sanayisine hammadde girdisi olacak şekilde planlanmasını ve üretilmesini önemsemekte, madenlerimizin çokuluslu tekeller tarafından talan edilmesine itiraz etmektedir.

 Meslek Odaları kurulduğu günden bu yana toplumsal çıkarları ön planda tutmuş, bilimi, bilimsel düşünceyi kendisine rehber olarak almış, kamu yararını koruyarak sorumluluğunun gereğini yerine getirmiştir. Dün olduğu gibi bugün de, toplum ve ülke yararına gördüğü görüşlerini açıklamaya devam edecektir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

2 Aralık 2008, Ankara