Elektrik Mühendisleri Odası:”AKP, Baskı Ortamını Kişilerden Kurumlara Doğru Genişletiyor…”
Spread the love

Yerel seçimler öncesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Kızılcahamam toplantısında, AKP‘li belediyelerin icraat yapamamasının nedeni olarak “meslek odalarını ve açılan davaları” göstererek, toplumun çeşitli kesimleriyle girdiği çatışmaların içine bir yenisini daha eklemiştir. Erdoğan, bu ülkede yıllarca eğitim görerek yetişen mühendis, mimar ve şehir plancılarını suçlarken, hukuk devletini de hiçe saydığını bir kez daha göstermiştir.

Öncelikle AKP Hükümeti‘nin 6 yıllık iktidarı boyunca yürüttüğü icraatı masaya yatırmasını, bunların ne kadarının kamu çıkarına olduğunun hesabını vermesi gerekir. Meslek odalarını halka uzak olmakla suçlayan AKP iktidarı, ne yazık ki yüzde 47‘lik oyla iktidara gelen hükümetlerin de halkın yararına icraat yapmadığının kanıtını oluşturmuştur. Meslek odalarının “şöyle şöyle yapsanız çok güzel olacak” demesi gerektiğini söyleyen Başbakan‘ın bugüne kadar meslek odalarının sempozyum, çalıştay, kongre gibi bilimsel etkinliklerinden, hazırladıkları raporlardan bihaber olduğu görülmektedir. Başbakan‘a odaları ideolojik yaklaşımla suçlamak yerine, kendi ideolojik önyargılarından arınarak meslek odalarının çalışmalarını titizlikle incelemesini tavsiye ederiz.

AKP Hükümeti, kamu yararına, yasalara, Anayasa‘ya aykırı olmasına rağmen rant temelli yaklaşım içerisinde kendine yakın kesimleri memnun etmek üzere icraat yürütmektedir. Elbette meslek odaları olarak bu tür uygulamalara karşı hukuki zeminde mücadeleler sürdürülmektedir ve sürdürülecektir. Yargı kararlarıyla hukuksuz olduğu belgelenen uygulamaları karşısında AKP Hükümeti, dolambaçlı yollara başvurmakta, yargı kararlarını dahi yok sayarak hukuk dışı uygulamalarına Meclis‘teki aritmetik çoğunluğuyla kılıflar hazırlamaktadır. Kamu yararı kapsamında yapılan itirazlara baskıcı bir yaklaşımla yanıt verilmekte, görevini yapmaya çalışan kişiler çeşitli sindirme politikalarıyla yıldırılmaya çalışılmaktadır. Başbakan‘ın talihsiz açıklamaları, bu baskı ortamının kişiler üzerinden kurumlara doğru genişletildiğini belgelemektedir. “Kendine demokrasi, kendine hukuk” zihniyeti, bu açıklamaların altında yatan temel nedendir.

Anayasa‘ya dayanarak kurulmuş, kamu kurumu niteliğine sahip TMMOB‘un diğer odaları gibi Elektrik Mühendisleri Odası‘nın da hiçbir siyasal ayrım gütmeden bilimsel gerçekler ışığında, yalnızca hukuki anlamda değil, her türlü platformda kamu yararını temel alarak sürdürdüğü mücadelesi kamu yararı görevinin yerine getirilmesi örnekleri ile doludur.

Sayın Başbakan‘ın son açıklaması bilinen yaklaşımının bir kez daha tekrarıdır. Bu yaklaşım Elektrik Mühendisleri Odası‘nın halkımız, ülkemiz ve insanlığın ortak çıkarları için sürdürdüğü mücadelenin ne denli doğru, önemli ve anlamlı olduğunun kanıtlanmasından başka bir anlam taşımamaktadır.

Elektrik Mühendisleri Odası

41. Dönem Yönetim Kurulu


Spread the love