Mekan ve Toplum Üzerine Bir Derleme: “Kentleri Savunmak“ Çıktı

Sermaye kentsel dönüşüm projeleriyle evimize, kentlerimize, ormanlarımıza kısacası yaşam alanlarımıza saldırıyor. Sermayenin kentsel dönüşüm politikalarına karşı, 50’nin üzerinde yazarın katkılarıyla “Kentleri Savunmak” isimli kitap çıktı.

Sermaye her an kar etmek ve kar edebilecek yeni alanlar yaratmak için evlerimizi, kentlerimizi ve yaşam alanlarımızı talan ediyor. Sermayenin yaşam alanlarımızı metalaştırma ve piyasalaştırma saldırıları karşısında farklı direnişler açığa çıkarken hak mücadeleleri büyüyor, gelişiyor.  

“Kentleri Savunmak” isimli derleme yaşadığımız alanlara yönelik saldırılara kaşı farklı bakış açıları ve mücadele pratikleri sunuyor. Editörleri arasında Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Gürkan Akgün ve Çare Olgun Çalışkan’ın yer aldığı kitap; akademi, meslek örgütleri, sendikalar, kent hareketleri ve yerel inisiyatiflerden 50’nin üzerinde yazarın katkısıyla hazırlandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

politeknik.org.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

politeknik.org.tr