Mamak Halkı Kentsel Dönüşüm Projesini Tartıştı
Spread the love

Mamak’ta 14 mahalleyi ilgilendiren kentsel dönüşüm projesine karşı barınma hakkı mücadelesi veren Mamak halkı 500 kişinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm politikalarına karşı barınma hakkı mücadelesi veren Mamaklılar Mamak Belediyesi Kentsel Dönüşüm İrtibat Bürosu önünde bir toplantı gerçekleştirdiler. 500’e yakın mahallelinin katıldığı toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek de Mamak halkının sorularını yanıtlamak üzere davet edildi.

Toplantıya İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim kurulu üyesi Taylan Evcimen, Şehir Plancısı Serdar Karaduman, barınma hakkı mücadelesinin avukatları ve mahalle temsilcileri de katılarak konuşmalar yaparken Melih Gökçek’e gıyabında sorular yöneltildi.

Gökçek’e hitaben hazırlanan açıklamada Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm projesi ile ilgili olarak Mamak Belediyesi’nin kendi resmi internet sitesinde yaptığı ankette 4806 kişinin tedirginim, 1152 kişinin ise emin değilim seçenekleri ile projeye ilişkin kaygılarını dile getirdiğinin altı çizilirken Gökçek’e “Kentsel Dönüşüm Projesi ile vatandaşın evlerinin ne zaman ve nerede verileceğinin sözleşmelerde neden belirlenmediği, verileceği taahhüt edilen evlerin hangi nitelikte olacağının neden açıklanmadığı, sözleşmelerde vatandaşa ne gibi güvencelerin verileceğinin neden belirtilmediği, projeye dair halkın görüşlerinin neden alınmadığı, projeyle mağdur olacak esnafın sorunlarının nasıl çözüleceği, Ankara İdare Mahkemeleri tarafından kentsel dönüşüm projesinin kamu yararı olmaması nedeniyle iptal edilmesinden sonra aynı projenin tekrar belediye meclisinden geçirilerek nasıl kamu yararı oluşturulduğu” gibi sorular soruldu.


 

 

 


Spread the love