31 Ekim 08 – Kısa Film Yarışması: “Kentlerin Yeniden Yapılanması: Kazananlar, Kaybedenler”
Spread the love

Kentlerin Yeniden Yapılanması: Kazananlar, Kaybedenler

 

Yarışmaya İlişkin Bilgiler

Yarışma, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenmektedir. 32. Dünya Şehircilik Günü çerçevesinde düzenlenen kısa film yarışmasının sekretaryası TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından yürütülecektir.

 

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Yarışmanın amacı;

            Yeniden yapılanmayla karşı karşıya olan kentlerimizde bu sürecin kazananları ve kaybedenlerini görünür kılmak üzere süreci şeffaflaştıran, görünür kılan, soyutlamalar yoluyla estetize eden görsel ürünleri de ortaya koymak…

            Kentlerin Yeniden Yapılandırılması sürecinin kent ve onu oluşturan öğelerin üzerindeki yansımalarını kurgu ya da belgesel nitelikteki kısa filmlerle görmek, göstermek, paylaşmak, yaymak…

            Kenti ve kentsel yaşamı kolokyum temasına uygun şekilde aktör, dekor, anlatı olarak görsel iletişim konusu yapmak…

 

Yarışma Takvimi

Yarışma Duyuru Tarihi: 29 Eylül 2008

Yarışma Son Teslim Tarihi: 31 Ekim 2008

Jüri Değerlendirilmesi: 3 Kasım 2008

Sonuçların Açıklanması: 4 Kasım 2008

Ödül Töreni: 8 Kasım 2008

            Yapıtların 31 Ekim 2008 Cuma akşamı saat 18.00‘a kadar TMMOB Şehir Plancıları Odası Şubelerine teslim edilmesi gerekmektedir.

            Posta ile gönderilmesi durumunda doğabilecek gecikmelerden Odamız sorumlu değildir.

            Sonuçlar TMMOB Şehir Plancıları Odası http://www.spo.org.tr/ internet sitesinde duyurulacaktır.

 

Yarışma Jürisi

Halit REFİĞ, Yönetmen

Erbatur ÇAVUŞOĞLU, Şehir Plancısı, MSGSÜ

Dilek ERDEN ERBEY Şehir Plancısı, MSGSÜ

Hüseyin KARAGÖZ, Şehir Plancısı / Yönetmen, Senarist

Duygu AĞAR, Şehir Plancısı, ŞPO

Hürriyet ÖĞDÜL,  Şehir Plancısı, MSGSÜ

Emrah ALTINOK,  Şehir Plancısı, YTÜ

Burçin YAZGI,  Şehir Plancısı, İTÜ

Nazım AKKOYUN,  Şehir Plancısı, ŞPO

 

Değerlendirme Kriterleri

Eserin, belirlenen yarışma konusuna uygun bir içeriğe sahip olması gerekmektedir. Planlama mesleği ile örtüşen bir bakış açısına sahip olması, yeni bir tarif ya da düşünce geliştirme özelliği taşıması aranan özelliklerdir. Eserin özgün olması ve özel değil, kente ait mekanları konu alması gerekmektedir.

 

Yarışmaya Katılım

            Bu yarışmaya Türkiye‘deki Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‘nde lisans ya da lisansüstü kademesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler ve Şehir Plancıları Odası‘na kayıtlı şehir plancısı meslektaşlarımız katılabilir. Öğrenciler, bağlı bulundukları kurumlardan alacakları belge, meslektaşlar ise oda kayıt numaraları ile bu durumlarını belgelendirir.

            Katılımcılar, jüri üyelerinden herhangi biri, onların birinci dereceden akrabası olamaz.
 

            Her yarışmacı, yarışmaya toplamda en fazla 1 eserle katılabilir. Daha önce ödül almış ya da herhangi bir yerde yayımlanmış olan eserler yarışmaya katılamaz.

            TMMOB Şehir Plancıları Odası bu yarışmaya katılan ve ödüle ya da sergilemeye değer bulduğu yapıtları, eser sahibinin kimliğini belirtmek koşuluyla afiş, kitap, broşür, CD, video vb diğer ortamlarda yayımlayabilme ve dağıtımını yapabilme hakkına sahip olacaktır. Yarışmacılar, yarışmaya katılarak bu koşulu peşinen kabul etmiş sayılırlar ve sonradan bir hak iddia edemez. Ayrıca jüri tarafından ödül almasa da, sergilenmeye değer bulunan kısa filmler bu yıl 6-7-8 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul‘da gerçekleştirilecek 32. Dünya Şehircilik Günü kolokyumunda katılımcılara sergilenecektir.

Yarışmacılar, katılım için TMMOB Şehir Plancıları Odası şubeleri ve il temsilciliklerinden, üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü sekreterliklerinden “yarışma şartnamesi”ni alabilecekleri gibi Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi ve Şubelerin internet sitelerinden koşulları öğrenebilir.

 

Eserlerde İstenen Teknik Özellikler Ve Eserlerin Teslimi

            Yarışmaya katılacak eserler 720*576 boyutunda pal yayın DVD formatında ve bir zarf içinde teslim edilmelidir. Zarfta, eser sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri eksiksiz olarak yer alacak ve katılımcı tarafından imzalanacaktır.

            Teslim edilen eserin kapağının arka yüzünde sağ alt köşeye, rumuz ve esere verilen ad yazılmalıdır. Yarışmacıya ilişkin herhangi bir kimlik bilgisi veya adres, eserin herhangi bir yüzeyine ya da dijital kopyasına kesinlikle yazılmamalıdır.

            Yarışmacılar, başvuruda 5 basamaklı harf ya da rakamlardan oluşan rumuzlarını yazmalıdırlar.

            Teslimde; kimlik zarfı, eserlerin basılı kopyaları ve dijital kopyaların yer aldığı CD, bir büyük zarf içine yerleştirilerek ağzı kapatılmalıdır. Zarfın üzerine ” 32. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Kısa Film Yarışması 2008″ ibaresi ile 5 basamaklı rumuz(lar) yazılmalıdır.

            Yarışmaya katılan eserler 31.10.2008, günü saat 18.00‘e kadar TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi‘ne ve odanın şube birimlerine teslim yapılabilir.

 

Ödüller

Yarışmaya katılan eserler arasından seçilen ilk üç eserin sahibine aşağıdaki ödüller takdim edilecektir:

Birincilik ödülü: 1000 YTL

İkincilik ödülü: 750 YTL

Üçüncülük ödülü: 500 YTL

*Jürinin, başvuran projeler arasından birine ya da birkaçına ödül verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

*Ödüller yarışma sonuçlarının ilanı sonrasında; yarışma süresi ve takviminde belirtilen kolokyum tarihinde yarışmacılara takdim edilir.

 

Yarışma Sekreteryası

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi  

Emirhan Cad. Bayındır Çıkmaz sok. No:1/1 Beşiktaş -İSTANBUL

Telefon: 0212 275 4367 / 288 9960 Faks: 0212 272 9119

E-posta : spoist@spoist.org

WEB: www.spoist.org

İlgili Raportörler: Zeynep Arman – Gökçen Taşkın


Spread the love