Makina Mühendisleri Odası:”Darbelerle Mücadelenin Tüm Durakları 12 Eylül ile Hesaplaşmaktan Geçer”

29 yıl önce bugün, ülkemiz karanlık bir döneme sokuldu. Halen Anayasa‘nın “Geçici 15. Madde”si ile korunan cuntacı generaller, ABD‘nin bölgemiz üzerindeki politikaları çerçevesinde bir askeri darbe gerçekleştirdi. Böylece 12 Eylül‘den bugüne Türkiye, Amerikancılık, neo liberalizm, Türk-İslam sentezi ve ılımlı İslam ekseninde bütünleşen politikalar silsilesine göre yönetildi, yönetiliyor.

12 Eylül gerçekte 29 yıla yayılmış bir dönemdir. 1983 sonrasında oluşturulan ve 12 Eylül‘den bağımsızlaşamayan hükümetler ile bugünkü iktidar tarihsel bir süreklilik içinde gücünü ve varlık gerekçesini 12 Eylül‘den almakta, 1980‘de ilk adımı atılan liberalizasyon çizgisinin savunuculuğunu yapmaktadır. 12 Eylül‘ün ve Kenan Evren‘in 29 yıl geçmesine karşın hâlâ yargılanamaması ve Anayasal koruma altında olması bu nedenledir.

12 Eylül‘ü savunmak neoliberalizmi, Amerikancılığı ve darbeciliği savunmak; ona karşı çıkmak ise eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve barış içinde bir toplumu savunmak anlamına gelmektedir.

Türkiye‘nin bugün yaşadığı eşitsizliklerin, yoksulluğun, dışa bağımlılığın, sanayinin tahrip olmasının ve Güneydoğu‘daki çatışmaların önemli bir nedeni, 12 Eylül düzeniyle gerçek bir hesaplaşmanın yaşanamamış olmasıdır. Darbeden sonra gerçekleştirilen idamlar, “gözaltında kaybedilen”, işkence gören, öldürülen toplumcu, ilerici, aydın, demokrat insanlar ve hak kayıplarına uğrayan geniş kitleler nezdinde 12 Eylül ve Anayasası ile gerçek bir hesaplaşma gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle Anayasanın Geçici 15. Maddesi kaldırılmalı, darbe tezgâhlayanların ve ölümlerin sorumlularının yargı karşısına çıkması sağlanmalıdır.

Türkiye tarihinde artık darbelerin yerinin olmadığını kanıtlamanın ve gerçek bir demokratikleşme yolunda atılacak adımların en önemlisi, 12 Eylül darbesini yargılamaktan ve emekten, halktan yana eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasaya sahip olmaktan geçmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), Türkiye‘nin geleceğini karartan 12 Eylül 1980‘i unutmamakta, katledilen insanlarımızın anılarına sahip çıkmakta; Türkiye‘nin toplumcu, kalkınmacı, bağımsız bir çizgide sanayileşerek ilerlemesini ve halkımızın ülke kaynakları üzerinde tek hak sahibi olmasını savunmaktadır.

Odamız 12 Eylül darbecilerinin yargılanması talebiyle ülke çapında gerçekleştirilecek etkinliklere bu bilinçle katılacaktır.

Emin KORAMAZ
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Yönetim Kurulu Başkanı