TMMOB 12 Eylül’ü Yargılamaktadır…

12 Eylül‘ün üzerinden yirmi dokuz yıl geçti. 12 Eylül bu ülkede faşizmin adıdır. 12 Eylül devletin, siyasetin, ekonomi ve toplumsal yaşamın emeğin aleyhinde yeniden yapılandırıldığı bir dönemeçtir.

12 Eylül faşizmi, siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamda yarattığı dönüşümle, 12 Eylül Anayasası ve kurumlarıyla günümüzde de etkisini sürdürmektedir.

Bugün yaşadığımız, planlamadan, sosyal devlet anlayışından uzaklaşma, gelir dağılımındaki adaletsizlik, emekçi haklarının tırpanlanması, kamunun birikiminin özelleştirme uygulamalarıyla talan edilmesi, neoliberal politikalarla ABD-AB, Dünya Bankası-IMF güdümünde bir Türkiye, toplumsal değerlerin yok oluşu, değerlerin rant uğruna feda edilmesi 12 Eylül‘ün sonucudur. 12 Eylül‘ü yaratan güçlerin tam da istediği sonuçtur bu.

Türkiye, darbecileri ve darbe döneminde yaşananları yargılayamayan birkaç ülkeden biridir. Darbecilerini yargılayamadığı sürece Türkiye‘deki demokrasi kavramı daima bir açıdan yaralı ve tartışmalı olacaktır.

Demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir Anayasa hayata geçirilmedikçe, sosyal hukuk devleti egemen kılınmadıkça, ekonomi ve dış politika ülke ve halkın çıkarları yerine belli çevrelerin güdümünden çıkartılmadıkça, her türlü emperyalist bağımlılık terk edilmedikçe, 12 Eylül Anayasası ile gasp edilen grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkı bütün çalışanlara yeniden tanınmadıkça ve cuntacılar yargılanmadığı sürece 12 Eylül‘ün yarattığı düzeni aşmak mümkün olmayacaktır.

Halkına karşı sorumlulukları olan bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları ve onların örgütü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bugün de sonuçları süren 12 Eylül‘ü yargılamaktadır.

TMMOB, 12 Eylül ile başlayan Türkiye‘nin kapitalist küreselleşmeye eklemlenme sürecinde “Bir başka Türkiye, Bir başka dünya”nın mümkün olduğunu bilmekte ve mücadelesini bu yönde sürdürmektedir.

TMMOB, bağımsız, özgür, eşitlikçi bir Türkiye için; emek ve demokrasi güçlerinin omuz omuza, birbirine omuzlarını yaslayarak ve ortaklaşa sürdürdükleri bir demokrasi mücadelesinin tarafındadır.

Şimdi 12 Eylül düzeni ile hesaplaşma zamanıdır.

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı