Makina Mühendisleri Odası: “Uygur Coğrafyasındaki Katliama Son”
Spread the love

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Uygur halkına yönelik gerçekleştirilen katliamı nefretle kınamakta, halkımızı Uygur halkıyla dayanışma içerisinde olmaya çağırmaktadır.

Bugün Uygur coğrafyasında yaşananlar Çin Devleti‘nin Uygur halkının dillerini, dinlerini, kültürlerini yaşamalarına dönük tahammülsüzlüğünün açık göstergesidir. Bu saldırganlığa karşı öncelikle tüm barışçıl ve demokrat kamuoyu, devamında tüm insanlık nedensiz, nasılsız harekete geçmeli, halkların kardeşçe bir arada yaşamasını savunmak için aktif tavır almalı ve Çin Devleti‘ni tüm insanlığın vicdanında mahkum etmelidir.

Herkesin iyi bilmesi gerekir ki, çeşitli provokasyonlarla etnik çatışmaların kışkırtıldığı ve halkların birbirine kırdırıldığı atmosferlerde faşizmden başka yeşerecek bir şey yoktur. Kirli tertiplerle, provokasyon ve linç tezgahları kurup, masum insanları yok etmek coğrafyaların kaderini faşizme emanet etmekten başka bir anlam taşımaz, taşıyamaz. Etnik çatışmalardan beslenen çatışmaların çoğaldığı, kanın aktığı yerlerde ne özgürlük, ne demokrasi, ne de insan hakları yaşama şansı bulabilir.

Makina Mühendisleri Odası, Türkiye hükümetini bu konuda girişimler başlatmaya, Uygur halkının acılarına karşı duyarlı davranmaya, bu duyarlılığı tekil bir örnek olarak değil, kendi ülkesi ve insanları için de gerçekleştirilmesi ihtiyaç olan bir sorumluluk haline getirmeye davet etmekte, Uygurların yaşadığı acıları yürekten paylaşmaktadır.

 

 
Emin KORAMAZ  

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 

Yönetim Kurulu Başkanı 


Spread the love