Makina MO, Toplu Sözleşme Hakkı İçin Mücadele Eden Kamu Emekçileriyle Dayanışma İçerisindedir

Hükümetin özgürlükler ve demokrasi konusundaki anlayışı yine emekçilerin örgütlenme ve toplu sözleşme haklarının kısıtlandığı bir düzlemde sınanmakta, AKP kamu emekçilerinin emek ve demokrasi taleplerine bir kez daha kulaklarını tıkamaktadır.

Yıllardır “toplu görüşme” adı altında tek yanlı bir oyun sahneye konulmakta, kamu emekçilerinin yaşam standardı her yıl  daha da  geriletilmektedir..

Bu yıl da aynı oyun tekrarlanmış ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) “Toplu İş Sözleşmesi‘ni içermeyen toplu görüşme meşru değildir.” diyerek ve sözünü sokakta söyleyeceğini ifade ederek masadan kalkmıştır.

KESK‘in tutumu kuşkusuz doğrudur. Zira, kamu emekçilerinin ihtiyacı insanca yaşama standartlarının hayata geçirilmesi ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakkının tanınmasıdır. 

Hükümetin bu konuda takındığı tavır demokrasiye bakış açısını tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir.  AİHM‘in bu konuda kamu emekçilerinin istemi yönünde kararı olmasına rağmen, AKP hükümeti kendisinden önceki hükümetlerin yaptığı gibi bu talebin karşısında totaliter bir rejimin sözcülüğünü yapmaktadır. AKP iktidarı kamu çalışanlarının anayasal haklarını gasp etmekte ve uluslar arası hukuk kurallarını ihlal etmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası bundan önce olduğu gibi, şimdi ve bundan sonra da emek ve demokrasi mücadelesini yürüten KESK ile dayanışma içerisinde olacak, kamu emekçilerini bu mücadelede yalnız bırakmayacaktır.

Emin KORAMAZ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı