Danıştay AKP’ye Kalkınma Ajansları Konusunda “Dur” Dedi

Danıştay, TMMOB tarafından yapılan başvuru ile Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında toplam 35 maddelik yönetmeliğin 17 maddesini iptal etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehemt Soğancı’nın 19 Ağustos günü yaptığı yazılı açıklamayla TMMOB tarafından Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin iptali istemiyle açılan dava sonucu yönetmeliğin 17 maddesinin iptal edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada TMMOB’nin siyasi iktidarın çıkardığı yasa ile ülkeyi 26 ekonomik bölgeye ayıran “kalkınma modeli”nin bir iflasın başlangıcı olduğunu bugüne kadar hep dile getirdiği belirtilirken, “Kentlerde yaratılacak rant alanlarının uluslararası tekelci sermayeye sunulacağı ve ajansların sadece bunlar için çalışacağını, asla halkımızın ve bölgelerin yararına olmadığını, olamayacağını biz biliyoruz. Siyasal iktidar da geç olmadan bunu algılamalı ve yaptığı yanlıştan dönmelidir.” ifadelerne yer verildi.

Alınan yargı kararı ile Bakanlar Kurulu‘nun iki Kuruluş Kararnamesi ile kurulan 24 ajansın tüm karar ve işlemleri hukuka aykırı olduğundan, tüm karar ve işlemlerin sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması gerektiği belirtildi.

Açıklamanın tam metnine ulaşmak için tıklayınız…

politeknik.org.tr