Maden Mühendisleri Odası: “Artvin halkının demokratik mücadelesini haklı buluyoruz, dayanışma içerisindeyiz”
Spread the love

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, madencilik faaliyetlerinde insanı ve İnsan emeğini merkeze koyan, kamunun etkin gözetim ve denetimini sağlayan, çevre ve eko sistemlerin korunmasını gözeten, ekonomik kalkınmayı ve gelir dağılımının düzeltilmesini dolayısıyla yoksulluğun azaltılmasını hedefleyen bir madencilik politikasının oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu politikanın; gerek toplum yararı gerekse madencilik sektörünün gelişimi bakımından son derece büyük önem taşıdığı görüşündedir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, çevre faktörü göz ardı edilerek madencilik faaliyetlerinin yürütülmesini mümkün görmemektedir. Ayrıca, yerel halkın onayını almamış ekonomik faaliyetleri doğru bulmamaktadır. Madencilik sektörüne ilişkin alınacak kararlarda yöre halkının desteği ve onayı mutlaka alınmalı ve sağlanmalıdır.

Cerrattepe`de Artvin halkı tarafından kabul görmeyen madencilik faaliyetine karşı Artvin Halkı tarafından yürütülen demokratik mücadeleye yapılan saldırıyı kınıyoruz ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak Artvin halkı ile dayanışma içerisinde olduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu


Spread the love