Peyzaj Mimarları Odası: “Karadeniz’in asi çocuklarının yanındayız”
Spread the love

Dün ve bugün doğal, kültürel ve tarihi dokusuyla dünya doğa korumada öncelikli en önemli 25 sıcak noktadan birisi olan Artvin`in Cerattepe İlçesinde altın arama faaliyetleri sebebiyle yürütülmek istenen madencilik faaliyetlerine karşın yöre halkının yaşamı savunma noktasında kolluk kuvvetlerinin yoğun saldırılarına maruz kalmıştır. Yaşananlar; doğayı hem bir mesleki parametre olarak analiz eden, hem de yegâne yaşam alanımız olarak değerlendiren biz Peyzaj Mimarlarını derinden üzmüştür.

Karadeniz yöresi, kimisi için yalnızca fotoğraflardan da olsa, ülkemizin dört bir yanında bilinen, benimsenen ve sahiplenilen eşsiz bir doğa alanıdır. Birçok koruma statüsünün bulunduğu ve mutlak surette korunması gereken alanda yürütülecek faaliyetler çerçevesinde; floranın ve faunanın tahrip edileceği, arazi plastiğinden ve kayaç yapısından kaynaklı olarak heyelan riskinin artacağı açıktır.

“Her şey sermaye için”

Sanayinin temel gereksinimlerini oluşturan ve doğru bir politika benimsendiğinde ekonominin gelişmesinde çok önemli bir yer tutan madencilik, Artvin`de 2008 yılında “bölgenin madenciliğe elverişli olmaması” sebebiyle durdurulmuştur. 2012 yılında tekrar ihalesi yapılan maden arama çalışmaları anahtar teslimi olarak bir firmaya ihale edilmiş, şirketin taahhüttü yerine getirememesi halinde ise ikinci bir firmaya süreci devam ettirmesi üzerine gerçekleşmiştir. Vahşi kapitalizmin ve sermayenin çıkarları düşünüldüğünde, yapılan bu sözleşme ülkemizde her an her şeyin olabilirliğini gözler önüne sermiştir.

“2008 yılında elverişli olmadığı tespiti yapılmışken 4 yılda arazi nasıl elverişli hale gelmiştir?”

Doğu Karadeniz`in birçok ilinde doğal ve kültürel doku hiçe sayılarak yapılan HES`lere, doğası tahrip edilip denizi doldurularak yapılan yollara, bir kama gibi Karadeniz`in kalbine saplı duran ve yeşilliği sadece ismiyle kısıtlı olan “Yeşil Yol” a karşı durup, doğasına ve kültürüne sahip çıkan “Karadeniz`in asi çocukları”nın yanında olduğumuzu duyuruyoruz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak, ilgili ve yetkili tüm makamlara Cerattepe‘deki doğa talanını durdurma ve bu yanlıştan acilen dönme çagrısında bulunuyoruz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası


Spread the love