Maden Mühendisleri Odası: “İş güvenliği önlemleri ertelenmeye, işçiler ölmeye devam ediyor”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 24 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanan “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in geçici 3. Maddesi ile “personel takip sistemi” ve “hayat hattı” hükümleri daha uygulanamadan 01/01/2017 tarihine ertelenmiştir.

Ayrıca yine aynı yönetmeliğin 10. Maddesinde ile bir yıla yakın bir süredir mevzuata girmesi beklenen yaşam odalarının 6 ay sonra çıkarılacak tebliğ ile özelliklerinin belirleneceği belirtilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, her zaman olduğu gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında yapılan değişikliklerde üniversitelerin, sendikaların ve meslek odalarının görüşlerini yine almamıştır. Bu düzenleme ile maden ocaklarında yaşanan facialardan sonra ölümlerin azalmasını sağlayacak olan hususlar bilime ve tekniğe aykırı bir şekilde henüz mevzuata bir yıl önce girmişken uygulamaya dahi geçirilmeden bir yıl süreyle ertelenmiştir.

Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki, Bakanlığın ve bürokratların çalışma yaşamını ve dolayısıyla insan hayatını ilgilendiren böylesine önemli bir konuda geçmişi ve geleceği düşünmeden, mühendislik bilim ve tekniğini hiçe sayarak aldığı bu karar yeni “Soma”ların habercisidir. Daha acılarımız dinmeden, Soma`da yaşadığımız faciadan ders almadan, güvenlik standartlarını yükseltmek yerine daha da aşağılara çeken böyle bir uygulama Maden Mühendisleri Odası olarak bizleri endişelendirmektedir.

Maden Mühendisleri Odası olarak yaşanacak facialarda maden mühendisleri yerine bu kararnameye imza atanların sorumlu olacağını bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI