Maden MO: “Madenlerin Gerçek Sahibi Halkımızdır”
Spread the love

Maden Mühendisleri Odası, kuruluşunun 56. yılı dolayısıyla 20 Aralık 2010 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
 
 
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 56 YAŞINDA
 
“Madenlerin Gerçek Sahibi Halkımızdır”

380 meslektaşımızın desteğiyle 20 Aralık 1954 yılında kurulan Odamız, bugün 12.000‘i aşkın üyeyi kucaklayan, toplum içinde kolay sahip olunamayacak bir konuma  ve özgünlüklere sahip, alanının en etkin meslek örgütüdür. Kuruluşundan bugüne  ekonomik, siyasal ve toplumsal pek çok olayın yaşandığı 56 yıllık süreçte madencilik, kalkınma ve sanayileşme alanlarına ilişkin görüş, öneri ve çözüm yollarını  topluma sunmak gibi güç bir görevi üstlenen Maden Mühendisleri Odası, bu süreçte olumlu ve olumsuz pek çok eleştiri almış ancak hiçbir dönemde kamuoyunun saygı ve sempatisini kaybetmemiştir.

Maden Mühendisleri Odası, ülkemizi ve halkımızı ilgilendiren her türlü girişim ve  gelişmeye müdahil olmuştur. Bireysel ve küçük grup çıkarından uzak, toplumun ortak yararına odaklanmış çözüm önerilerini yine toplumun önüne seçenek olarak sunmuştur.
 
Bilindiği gibi mühendislik hizmetleri; bilimsel bilginin tekniğe ve teknolojiye  dönüştürülebilmesinin öncelikli koşullarından birisidir. Ancak bu koşul tek  başına yeterli değildir. Mühendislik hizmetleri ile üretilen teknolojilerin  ve yaratılan katma değerin, kamu yararı doğrultusunda kullanılması yönünde çaba harcamak öncelikli görev olarak kabul edilmelidir. Maden Mühendisleri Odası tercihini bu yönde kullanmış, ülkemizin bağımsızlığı, sanayileşmesi, kalkınması ve demokratikleşmesi ile mesleki etkinliklerin birbirinden ayrılamayacağı bilinci ile hareket etmiş ve bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmüştür. Doğal kaynakların, halkın refahı ve mutluluğu amacıyla  işletilmesini birinci öncelik  kabul eden Odamız, bu düşüncelerini değişikliğe uğrayan Maden Kanunu ve diğer kanun çalışmalarında da ısrarla vurgulamıştır.
 
Madenler, milyonlarca yılda oluşan tüketildiğinde yenilenemeyen kaynaklardır. Bu nedenle mutlaka etkin bir planlama yapılarak üretilmelidir. Bu planlama, ülkenin ihtiyaçları göz önüne alınarak  kamu yararı öncelikli olmalıdır. Odamız, madencilik faaliyetlerinin kaynak kaybına yol açmadan, çevreyle uyumlu, akılcı ve ekonomik kurallara göre ve işçi sağlığı – iş güvenliği esasları çerçevesinde yürütülmesi, bilimsel ve teknik bilginin kullanımı gibi hayati konularda yaptığı çalışmaları ve önerilerini kamuoyu ve yetkililerle sürekli paylaşmıştır. “Madenlerin Gerçek Sahibi Halkımızdır” gerçeğini  rehber edinen, bu doğrultuda görev ve sorumluluğunun bilincinde olan Odamız, çalışmalarına  bu doğrultuda devam edecektir.
 
Maden Mühendisleri Odası‘nın 56 yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinliklere bakıldığında çok ciddi bir birikim  ve çalışma bulunmaktadır.  Ancak bu çalışmaların özüne inildiğinde; maden mühendislerinin kendi iç dinamiklerinin yarattığı kültür, ürettiği bilgi, gösterdiği özveri, emek ve alın teri görülecektir.
 
Bu düşüncelerle, Odamızın bugünlere ulaşmasına katkı koyan meslektaşlarımızdan yitirdiklerimizi saygıyla anıyor, emek vermeyi sürdürenlere teşekkür ediyoruz. Ülkemizin, halkımızın, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü doğrultusunda çalışmalara devam edeceğimizi belirtiyor, kamuoyuna Odamıza verdiği destek için  saygılarımızı sunuyoruz.
 
 
TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU
20 Aralık 2010, Ankara
 

 


Spread the love