Kyoto Protokolü İle İklim Değişikliği Sorunu Çözülemez!

Çevre Mühendisleri Odası, bugün yayınladığı basın duyurusu ile Türkiye’nin Kyoto Protokolü’nü imzalama girişimi sonrasında yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Bildiride Kyoto Protokolü’ndeki emisyon ticareti maddesinin yeni bir sömürü alanı oluşturduğunu ve zengin ülkelere “havayı kirletme hakkı” sağladığı savunuldu.

Bir çok çevre sorunuyla karşı karşıya olan Türkiye’nin ve genel olarak çevre sorunlarının bu protokol gibi parçacı çözümlerle halledilemeyeceği, dile getirilen bildiride,  sorunun nedenleri arasında 1990’lı yıllardan sonra hızla artan nüfus, çarpık kentleşme, plansız büyüyen sanayileşme, fosil enerji kaynaklarına bağımlılık ve yanlış ulaşım politikalarının yaygınlaştırılması ve korumacı, iyileştirmeci ve geliştirmeci bütünleşik bir çevre politikasının ve yönetiminin olmayışı ile temiz üretim teknolojilerinin geliştirilmemesi gösterildi.  Bunların kaynağında da daha çok tüketim anlayışı ve kar hırsının olduğu ileri sürülen bildiride, Kyoto Prokolü ile sera gazlarının azaltılamyacağı, yerinin değiştirileceği belirtildi.

ÇMO, bildiride, ‘Hükümet, “kyoto protokolünü” tartışırken, nükleer santral yatırımlarını, Cargill’e tahsis edilen tarım alanlarını, yargı kararına rağmen çalıştırılan termik santralleri, yağmasının önünü açtığı ormanlarımızı, kıyılarımızı, yıllardır yatırım yapmadığı alt yapı hizmetlerini, plansız ve denetimsiz sanayileşmeyi, çarpık kentleşmeyi, susuz kentleri de gündemine almalı ve bir an önce çözüme kavuşturmalıdır. Tüm bu alanlarda uygulamaya dönük politika, hedef ve ilkelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalı ve bu çalışmalar hızla hayata geçirilmelidir.’ görüşlerini kaydetti.

1997 yılında Japonya’nın Kyoto şehrinde imzalanan Kyoto Protokolü’nün, imzalalanmak üzere geçtiğimiz günlerde TBMM komisyonlarında görüşülmesi, konuyu yeniden gündeme taşıdı. Bilindiği gibi, Kyoto Protokolü’nün, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele için karbondioksit ve sera etkisine neden olan diğer 5 gazın salınımını azaltmayı hedeflediği belirtiliyor. Ancak protokol, hem karbodioksit salınımının dörtte birini yapan ABD’nin imzalamamış olması, hem de bu gazları fazlaca salan ülkelere, diğer ülkelerin kullanmadıkları kotaları satın alabilmelerine olanak tanıması gibi nedenlerle eleştriliyor.

Bildirinin tam metni için tıklayınız