‘Kültürpark’a dokunma’ diyenler kazandı
Spread the love

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’a ilişkin projesini Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylamadı. İzmir kent merkezinde bulunan, halkın kullandığı, zengin doğal yapısı ve tarihsel durumu sebepleriyle Kültürpark için İzmirlilerin, meslek odalarının, bilim insanlarının verdiği mücadele sonuç verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark projesini Koruma Amaçlı İmar Planı olmaması sebebiyle onaylamadı. Proje 2. Derece Doğal ve Tarihi Sit olan Kültürpark’ı şantiyeye çevirecek, parkın ekolojisi ve doğal yapısı zarar görecekti.

İzmir’in AOÇ’si Kültürpark tehdit altında

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halkın bilgisi olmadan, meslek odalarının ve bilim insanlarının itirazlarına rağmen projede ısrar etmesi üzerine İzmir halkı harekete geçmiş, ‘Kültürpark’a dokunma’ diyenler Kültürpark Platformu’nda biraraya gelmişti. Paltform’un Kültürpark’ın zarar görmemesi için verdiği mücadele projenin onaylanmamasıyla sonuç verdi.

Kültürpark Platformu, bakanlığın projeyi onaylamamasının ardından yaptıkları basın açıklamasıyla kazanımlarını kutladı, mücadelelerinin Basmane Çukuru için devam edeceğini duyurdu.

Platform’un açıklaması şu şekilde:

Kültürpark için adalet çağrımız karşılık buldu
Kültürparkta tüm canlılar için sürdürdüğümüz yaşam alanı, kent hakkı, ekoloji mücadelemiz ne mutlu ki Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararı ile bir kazanıma dönüştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Nisan 2016 tarihinde 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’na sunulan Kültürpark Revizyon Projesi, Koruma Amaçlı İmar Planı olmadığı için proje kurul tarafından onaylanmamış ve dolayısıyla söz konusu proje iptal edilmiş durumdadır.

İçerisinde birçok bileşeni barındıran Kültürpark Platformu olarak TMMOB’a bağlı meslek odalarının bilimsel raporları ile süreci başından sonuna kadar yakından takip ettik ve bu sürede her zaman kamuoyunu gidişat hakkında bilgilendirdik. 90 yıllık tarihe sahip çıkmak, Kültürparkın çocukları olarak bizler için önemli bir sorumluluktu ve bu sorumluluğun bilincinde olarak eylemliliklerimizi sürdürmeye gayret ettik. Projenin sahibi başta İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve neredeyse diğer tüm İzmir İlçe Belediye Başkanları bu projenin mevzuatlara aykırı olduğunu kendilerine raporlarımızla iletmiş olmamıza rağmen İzmir tarihinde görülmemiş bir şekilde karşımıza çıkıp, projeyi halka rağmen savunan bir basın açıklamasını gerçekleştirdiler. Bu hukuksuzluğa karşı imza kampanyası düzenledik ve halktan büyük ilgi gördü ve imzalı dilekçeleri İzmir Büyükşehir Belediyesine ilettik ancak yine hiçbir karşılık alamadık. Kent yöneticilerimiz bilimden ve hukuktan yana olan meslek odalarımızı ve halkı yanına almaktan ziyade ticaret odasını ve bazı sermaye gruplarını yanına almayı tercih etti. Tüm baskı ve sindirme girişimlerine rağmen bizler yılmadık ve mücadelemizin haklılığı ilgili kurum tarafından da ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta sekizincisini gerçekleştirdiğimiz her pazar düzenlediğimiz ‘Kültürpark’ta Neşeli Bir Gün Şenliğimiz’ ile Kültürparkta sekiz haftadır bilfiil varolduk ve Nasıl Bir Kültürpark istiyoruz diyerek asıl Kültürpark’ın sakinleri olarak, halkın tüm kesimlerini kapsayan bir eylemlilikle sözlerimizi çoğaltmaya başladık. Biz bu süreci olması gerektiği gibi halktan doğru büyütmeye ve bu zamana kadar Kültürparkı betona, işgaliyelere teslim eden, doğal, tarihi ve kültürel yapısına zarar veren ve verecek tüm uygulamalara karşı bu sözleri çoğaltmaya devam edeceğiz. Ve halka ait Kültürpark’ın Anayasasını yazmaya niyetliyiz. Tüm İzmir’liyi birlikte üretmeye davet ediyoruz.

Kadifekale’den, Basmane’den, Buca’dan, Bornova’dan, Karşıyaka’dan, Foça’dan, Aliağa’dan İzmir’in dört bir yanından bize destek veren gücümüze güç katan tüm dostlarla yürüttüğümüz 18 aylık mücadelemizin kazanımını tüm İzmir’e armağan ediyoruz.

Mücadelemiz Kültürparka ve tarihi kent merkezimize sosyal, kültürel, doğal ve tarihi bir yıkıma yol açacak Basmane Çukuru olarak bilinen alanda yapılması planlanan 270 metre yüksekliğindeki kompleks bir yapıyı önlemek adına devam edecek. Kültürparkın sermayenin arka bahçesi olmasına izin vermeyeceğiz!

Gücümüzü iktidar ya da yerel yönetimden değil; mimarlığın, şehir planlamasının insana ve doğaya ve kültüre saygı anlayışı ile akıl, bilim ve yasalardan alıyoruz.

Yaşamın olduğu her alanda hak, hukuk, adalet demeye, sesimizi daha fazla duyurmaya devam edeceğiz.

Biz diyoruz ki;
Kültürpark’ın sesi; İnciraltı’ndaki yalıçapkınından, Kuş Cenneti’ndeki flamingodan, Karabağlar Uzundere’den, Aliağa Foça’dan, EfemÇukuru’ndan, Yayla Köyden, Yırca’dan bir başka Basmane’den, Kadifekale’den, Agora’dan bir başka duyulur.

politeknik.org.tr


Spread the love