Kocaeli Üniversitesi’nde Yeni YÖK Yasası Tartışıldı

Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi, TMMOB Kocaeli İKK, SES Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Tabip Odası’nın çağrıcılığını yaptığı Yeni YÖK Yasası paneli,  Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panele konuşmacı olarak katılan İlkel Akçasoy, Meryem Kıroğlu ve Cevdet Cumhur Kesemeli tarafından yeni YÖK Yasası hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

4 Aralık Salı günü düzenlenen panelde ilk olarak yasa taslağının hazırlanma sürecinden bahsedilerek, yasa taslağının beş temel ilke çerçevesinde şekillendiği belirtildi. Yeni yasanın üniversiteleri iki gruba ayırarak, bir tarafta üniversite konseyi tarafından yönetilen, diğer tarafta ise YÖK’ün atadığı rektörler tarafından yönetilen üniversiteler yaratacağı belirtildi.

Panelde, kadrolu akademisyenlerin sözleşmeli duruma getirilmesi, 50/d’li asistanların işten çıkarılması konularına ve üniversitelerdeki güvencesizlik sorunu konuları ele alındı. Yasada geçen bilgi lisanslama ofislerinin, mali özerklik kavramının, akademisyenlerin performansa göre değerlendirilmesinin neler getirebileceği konuşuldu.

AKP’nin piyasacı, muhafazakar ve otoriter yapısının kamu hizmeti kavramını kamu işletmeciliğine dönüştürdüğüne ve performans denetimi ile akademisyenleri güvencesizleştirildiğine vurgu yapıldı.

Sermayenin üniversiteye tam anlamıyla hakim olmasıyla birlikte üniversitelerde üretilen bilimin halk yararına değil sermayenin çıkarlarına hizmet edeceğinden ve bu durumun toplumsal mücadeleye etkisinin olumsuz yönde olacağı belirtildi.

Panelin son bölümünde, nasıl bir mücadele yürütüleceği, birlikte neler yapılabileceği konuşuldu.

politeknik.org.tr