TMMOB:”TMMOB Yasası’nın Değiştirilme Nedenlerinden Biri de Özelleştirmeleri Engellemesiymiş”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, ENERJİPORT internet sitesinde yayımlanan “Özelleştirmeye müjdeli haber!” başlıklı yazı üzerine 5 Aralık 2012 tarihinde bir açıklama yaptı.
“AKP‘NİN TMMOB YASASI‘NI DEĞİŞTİRME NEDENLERİNDEN BİRİ DE ÖZELLEŞTİRMELERİ ENGELLEMESİYMİŞ”
Enerjiport web sitesinde 4 Aralık 2012 tarihinde özel haber olarak girilen imzasız haber AKP‘nin kapalı kapılar ardında hazırladığı TMMOB yasası değişikliğinin gerçek nedenlerinden birini daha göstermeye yetiyor.
Siteye “Özelleştirmeye müjdeli haber!” başlığı ile konulan haber şöyle:
ENERJİPORT ÖZEL Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ni (TMMOB) yeni bir yapıya kavuşturma çalışmalarına devam ederken bu gelişme özelleştirme sürecine de hız kazandıracak. TMMOB Kanunu yeniden ele alınarak yargıya taşınan özelleştirmeler önlenmiş olacak. Taslak ile bazı yetkileri elinden alınan TMMOB‘nin topladığı gelirleri de merkezde harcamasına önemli oranda sınırlama getiriliyor. Birliğin odalar üzerindeki etkisinin kırılması hedefleniyor. Söz konusu değişim ile taşra teşkilatları daha güçlü hale gelecek. Birlikte daha adil olarak temsil edilme imkanı ortaya çıkacak. TMMOB üyelerine yönelik mesleki destek uygulamalarından daha çok özelleştirme süreci ve kamu kurumlarına yönelik açtığı davalar ile gündeme geliyor. Üçüncü köprü, Başkentgaz özelleştirmesi, İstanbul Finans Merkezi, Maliye‘nin taşınmaz satışı ve kentsel dönüşüm gibi çok sayıda sürece yönelik mimar ve mühendis odaları yürütmenin durdurulmasına ilişkin çeşitli davalar açmıştı. Edinilen bilgilere göre TMMOB tarafından sadece Başkentgaz için dört defa yargının kapısı çalındı. Yeniden özelleştirme vitrinine çıkan Başkentgaz‘ın yeni yapı ile birlikte yargı sorunu yaşamayacağı belirtiliyor.
Bu haberler yayınlandıkça AKP‘nin TMMOB Yasası‘nı değiştirmeye yönelik bizce malum olan niyeti iyice açığa çıkıyor.
Anladık: Yargı bunların rantını kestikçe TMMOB epeyce düşman biriktirmiş.
Biz de hepsine birden bir kez daha söylüyoruz:
AKP de, onun yandaş gazetecileri de bilmeli ki, yasasının değiştirilmesi gayretleri TMMOB‘nin mücadelesini durduramaz, 70‘lerden bu yana gelen “bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkın hizmetine sunma” ilkesini ve anlayışını değiştiremez.
TMMOB, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleki demokratik kitle örgütü olmanın bilinciyle çalışmalarını; emekten, insandan, kamu yararından yana çabasını sürdürecektir.
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı